IT Projectmanager

FlexSpot®
Bekijk opdracht

DUO zoekt een IT Projectmanager!
De portefeuillehouder Compliance Rijksbreed zoekt een projectmanager (PM) die de verdere inrichting van het interne proces voor Rijksbreed kan vormgeven. Vooral de grotere opgaven Rijksbreed zijn hierin erg belangrijk.
Er is een concept van hoe de verdere inrichting er uit zou kunnen zien, maar dit moet nader worden ingericht en concreet tot stand worden gebracht. Dit alles passend binnen de kaders vanuit de DUO-brede transitieplannen.
Ook is van belang dat wordt afgestemd binnen DUO en met OCW hoe de middelenplanning beter vorm kan worden gegeven. Belangrijk hierbij is om een duidelijke visie te hebben en een sterke positie in te nemen.
Verder zal de PM de huidige projectleiders aansturen die deeltijds ingezet zijn op enkele grote onderwerpen. Ook ligt het in de rede dat de PM mogelijk een of enkele komende trajecten zal aansturen. De huidige (deeltijds) projectleiders en twee businessanalisten vormen momenteel het centrale team voor Rijksbreed. Dit centrale team bereidt de diverse analysetrajecten voor. Daarna begeleidt de PM met het team de verdere analyse in alle domeinen waar zich uitvoeringsgevolgen kunnen voordoen.
Taken en verantwoordelijkheden:

 • Rapporteren aan de portefeuillehouder Compliance Rijksbreed
 • Zorgdragen voor voortgangsrapportages en voor planningen (o.m. bijdrage aan Managementafspraken en herijkingen daarvan)

Achtergrond opdracht:

Digitalisering is en blijft de komende jaren een belangrijk middel om de dienstverlening aan burgers en instellingen te verbeteren. En zorgt er ook nu al voor dat veel goed gaat in de uitvoering. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, is digitalisering een continu punt van aandacht.

Overheden werken samen aan deze opgave, steeds vaker volgens dezelfde standaarden en principes en met gedeelde voorzieningen. De Generieke Digitale Infrastructuur bestaande uit producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen vorm kunnen geven, draagt bij aan een goed werkende en samenhangende digitale overheid. Veiligheid en het beschermen van de privacy is daarbij van groot belang en randvoorwaardelijk voor het zoeken naar mogelijkheden om informatiedeling tussen overheden en uitvoeringsorganisaties op orde te maken en hiervoor meer ruimte te creëren, bijvoorbeeld wanneer dit van groot maatschappelijk belang is.

Het overgrote deel van de porfolio Rijksbreed bij DUO bestaat uit opgaven die voortvloeien uit ontwikkelingen met een sterke digitaliseringscomponent. Dit sluit echter niet uit dat binnen de portfolio opgaven kunnen worden opgenomen die voortvloeien uit generiek overheidsbeleid. De opgaven van het portfolio Rijksbreed omvatten zowel beleidsontwikkelingen op Europees als op nationaal niveau.De portfolio Rijksbreed (Compliance Rijksbreed) is een van de horizontale portefeuilles die binnen DUO worden onderkend. De manager Bedrijfsvoering is hiervoor de portefeuillehouder. Een dergelijke portefeuille doorsnijdt de onderkende verticale product-gebaseerde portefeuilles (domeinen). Een belangrijk onderscheid is ook dat de opdrachtmanagers voor de portfolio Rijksbreed zelf moeten bewaken welke onderwerpen (EU-regelgeving, nationake generieke wetgeving, bestuurlijke afspraken enz.) op enig moment nader onderzoek vereisen. Anders dan bij de reguliere trajecten worden hiervoor geen opdrachten verstrekt door OCW (of andere reguliere opdrachtgever). Wel is hiervoor in 2023 een intern proces voor uitvoeringsanalyses en -toetsen ingericht.

Het doel is om minder reactief te reageren en proactief op de komende wijzigingen te kunnen reageren. Dit kan alleen als er een beter inzicht is in de wijzigingen die op DUO afkomen.

Functie-eisen

De perfecte kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

Harde eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Projectmanager
 • In het bezit van Prince II Practioner certificaat
 • Minimaal 2x per week in Groningen
 • Kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift.

Nice to have:

 • IPMA-C gecertificeerd (pré)
 • Kennis van de Rijksoverheid en haar processen is een pré
 • Ervaring met agile werken (DUO Way of Working)
 • Ervaring met het werken in een keten (intern/extern)

Competenties

 • Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht
 • Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau
 • Een netwerker en verbinder
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewustzijn
 • In staat om belangen te kunnen inschatten en daarin prioriteiten te kunnen stellen

Arbeidsvoorwaarden

Deze opdracht staat ook open voor doorleen en zzp’ers. 

Bedrijfsinformatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega’s, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht