Ingenieursbureau – Senior Toezichthouder Waterbouwkundige

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving

De toezichthouder waterbouwkundige werken is de ógen en oren’ van de directievoerder buiten op het werk. Met kennis van het bestek en goede uitvoeringspraktijk, inspecteert hij dagelijks het werk en houdt toezicht op de uitvoering. Daarbij hoort een goede verslaglegging van het proces, met foto’s, notities en notulen.

De toezichthouder komt te werken in Amsterdam West, waar nog enige waterbouwkundige werkzaamheden worden gerealiseerd in een nieuwe woonwijk.

Werkzaamheden

• Toezicht op V&G- en BLVC-aspecten voor waterbouwkundige werken

• coördineren vrijkomende grondstromen en toezien op acceptatie en hergebruik binnen de vigerende wet en regelgeving

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn lead buyer voor de fysieke sector en hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Onze belangrijkste opgave is het realiseren van projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Het Ingenieursbureau heeft circa 1300 medewerkers en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend