Informatieanalisten – CJIB

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als informatieanalist ben je de schakel tussen de business en IT en Bedrijfsvoering. De trajecten waarbij je betrokken wordt, gaan over zowel procesverbetering als informatiesysteemontwikkeling en informatiesysteemverbetering binnen informatiehuishouding. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Identificeren en in kaart brengen van de behoefte en requirements aangaande een onderwerp uit de roadmap IHH
 • Analyseren van organisatiebehoeften en voorbereiden van verbeteringen voor organisatieprocessen
 • Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte en effectieve oplossingen
 • Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen (en zo nodig adviseren van het management om deze te weg te nemen)
 • Bewaken en beheren van requirements tijdens uitvoeringsprojecten
 • Mede helpen opstellen van een business case van de voorgestelde oplossing
 • Optreden als klankbord voor de business, projectteamleden en externe leveranciers
 • Opstellen, begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen IHH
 • Uitvoeren van impactanalyses
 • Zorgen dat architectuurproducten en beleidskaders worden bijgewerkt naar aanleiding van doorgevoerde wijzigingen en projectresultaten.

Je bent een informatieanalist met een sterk analytisch vermogen en een resultaatgerichte houding. Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk), organisatiesensitief en heb je een servicegerichte instelling. Je bent in staat om snel en klantgericht de vraagstelling te doorgronden. Je bent een echte teamplayer maar kunt ook goed zelfstandig functioneren. Daarnaast heb je:

 • Kennis van de archiefwet, documentbeheer en archiefbeheer
 • Kennis van metadatering
 • Kennis van informatievoorziening en informatiehuishouding
 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren van informatieanalyses en gegevensmodellering
 • Aantoonbare ervaring in het adviseren over procesverbetering en systeemverbetering
 • Kennis van en ervaring met requirements engineering
 • Ervaring met het maken van functionele ontwerpen
 • Kennis van techniek en data
 • Kennis van en ervaring met systeemimplementaties
 • Kennis van en ervaring met verschillende modelleer- en werkmethoden en technieken (Use Cases, User Stories, Fit-Gap Analyse, haalbaarheidsstudies, Agile (zoals Scrum, Kanban), Lean, referentie architecturen zoals de NORA, normering (NEN))

Achtergrond opdracht
Het kabinet heeft besloten een grote verandering van de informatiehuishouding (afgekort IHH) van het Rijk in gang te zetten naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Naast de bestaande wetgeving wordt er via de reeds aangenomen Wet Open Overheid (WOO) en de Archiefwet extra gestuurd op het Rijk breed op orde brengen en houden van de informatiehuishouding. Deze Rijk brede inzet op het verbeteren van de informatiehuishouding is van invloed op alle processen van het CJIB. Daarom zijn wij op zoek naar 2 informatieanalisten die ons gaan helpen om deze ambitie te gaan realiseren.
In de rol van informatieanalist IHH ga je een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de roadmap Informatiehuishouding van het CJIB. Je werkt proactief mee aan onderwerpen als 'Archive by design', metadata management, in gebruik nemen van centrale voorzieningen voor bewaren, vinden en delen van informatie en de verdere professionalisering van de organisatie Informatiehuishouding binnen CJIB. Je volgt actief de ontwikkelingen.

Eisen

 • Aantoonbaar middels opleiding en ervaring Kennis van en ervaring met verschillende modelleer- en werkmethoden en technieken zoals bijv. Use Cases, User Stories, Fit-Gap Analyse, haalbaarheidsstudies, Agile (zoals Scrum, Kanban), Lean, referentie architecturen zoals de NORA, normering (NEN)
 • Aantoonbaar informatiebeleid
 • Aantoonbaar informatieanalyse
 • Aantoonbaar haalbaarheidsstudies
 • HBO+ (8 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van de archiefwet, documentbeheer en archiefbeheer
 • Kennis van metadatering
 • Kennis van informatievoorziening en informatiehuishouding
 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren van informatieanalyses en gegevensmodellering
 • Aantoonbare ervaring in het adviseren over procesverbetering en systeemverbetering
 • Kennis van en ervaring met requirements engineering
 • Ervaring met het maken van functionele ontwerpen
 • Kennis van techniek en data
 • Kennis van en ervaring met systeemimplementaties
 • Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Samenwerken in teamverband
 • Planmatig werken en organiserend vermogen
 • Resultaatgericht en proactief
 • Servicegericht
 • Integraal denken
 • Overtuigingskracht
 • Aanvullende Informatie
  Doorleen is niet toegestaan. Levering door Yellow Friday aan CJIB geschiedt via Cegeka. Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Cegeka uitgevoerd en is formele onderaannemer. Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn


  Bekijk opdracht