Informatie en Procesadviseur

gemeente Utrecht
Bekijk opdracht

Binnen VTH zijn alle taken gebundeld op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
VTH stáát voor het verbeteren van de leefbaarheid binnen de gemeente Utrecht. Door vergunningen
te verlenen, toezicht te houden en in te zetten op handhaving zorgt VTH ervoor dat het voor de
inwoners duidelijk is wat kan en mag.

VTH bevat drie afdelingen die zich bezighouden met de primaire processen: Vergunningen, Toezicht
en Handhaving Bebouwde Omgeving en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.
Deze afdelingen werken aan de opgaven van Utrecht door bijvoorbeeld vergunningen te verlenen op
grond van de Omgevingswet en de vele APV’s. Maar ook toezicht en handhaving op het gebied van
de Wet Kwaliteitsborging op het bouwen (Wkb), (fiets)parkeren, ondermijning, horeca en
evenementen behoren de kerntaken.

Voor het Informatie- en Procesmanagement-team van VTH met 25 medewerkers zoekt de gemeente
tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van IPA’s. Het team IPM van VTH bestaat uit 25 medewerkers -
beheerders, adviseurs, security officers, informatie-architecten, data-analisten en een recordmanager.
Samen beheren en verbeteren deze professionals de complexe informatiehuishouding van VTH.

EisenWensenVul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Bekijk opdracht