I-lead / Kwartiermaker informatiemanagement

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022))
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Algemeen
Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM, verder aangeduid als Aanbesteder, ondersteuning te verwerven voor het programma IV IZB ten behoeve van de pandemische paraatheid in Nederland. Voor het realiseren van het programma IV IZB is gekozen om een Agile Release Train (ART) op te zetten. Binnen deze ART zijn diverse cruciale rollen nodig om klantwaarde op te leveren.
Voor de ART IV IZB zijn wij opzoek naar een I-lead. De I-lead wordt onderdeel van product management, tezamen met de Business Lead. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het maximaliseren van de klantwaarde die door de ART kan worden geleverd. De I-lead is tevens kwartiermaker voor informatiemanagement. Hij of zij bereid de bestaande IV organisatie voor op uitbreiding naar het nieuwe domein dat aan het ontstaan is en waar het agile werken het uitgangspunt is.

Aanbesteder zoekt naar een:

I-lead / Kwartiermaker informatiemanagement

Opdrachtomschrijving
Mee inrichten van product management in de voor het RIVM nieuwe agile werkwijze in hetprogramma IV IZB. 2. Kwartiermaken voor een interne informatiemanager tbv het nieuwe domein TWO in lijn met de huidige strategie van de afdeling IV Advies.

Beoordeling Offerte
Beoordeling vindt plaats op basis van meest gunstige inschrijving met de volgende wegingsfactoren:
a.    Prijs 30%
b.    Kwaliteit 70%
i.    Werkervaring en -denkniveau 50%
ii.    Competenties en referenties 20%

Beoordeling van kwaliteit op basis van:

Werkervaring en -denkniveau: (weegfactor 50%)
1.1    Algemeen:
1.    Heeft een relevante afgeronde WO opleiding bv (technische) bedrijfskunde, informatica.
2.    Heeft minimaal een SPC-certificering (of vergelijkbare opleiding)
3.    Heeft aantoonbare ervaring als transformatie expert in een SAFe implementatie

1.2    Specifiek:
1.    Heeft ervaring met het coachen van Agile teams en individuen
2.    Heeft ervaring op het gebied van verandermanagement.
3.    Heeft ervaring met agile werken in een complexe omgeving
4.    Heeft aantoonbare ervaring in publieke domein
5.    Heeft ervaring met informatiemanagement

1.3    Vereisten Profiel:
1.    Heeft een hands-on-mentaliteit
2.    Weet op basis van de agile toolbox de juiste tools te selecteren om teams en individuelen succesvol te laten zijn.
3.    Heeft houding van dienend leiderschap
4.    Heeft kennis en ervaring op het gebied van conflicthantering
5.    Heeft kennis op het gebied van continue verbeteren (Lean, SixSigma, PDCA-principes)    

1.4    Overige kennisvereisten:
1.    Aantal jaren ervaring als agile coach
2.    Aantal jaren ervaring als informatiemanager    

Nadere wensen Competenties, kennis en referenties: (weegfactor 20%)

2.1    Competenties:
1.    Analytisch
2.    Creatief
3.    Omgevingsbewust
4.    Organisatiesensitiviteit
5.    Eigenaarschap 

2.2    Overige functiewensen:
1.    Is communicatief zeer vaardig en in staat om op verschillende niveaus te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten