Hydrologie/sobek modellen

Hollandse Delta (Waterschap)
Bekijk opdracht


Afdeling Kennis en Advies is onderdeel van de bedrijfsfunctie primaire ondersteuning, met in hoofdzaak een adviserende rol naar de afdelingen Strategie en Beleid, Regie en Assetmanagement en Zuiveren en Onderhoud. De afdeling is het expertisecentrum van de organisatie en levert inhoudelijke kennis.

Informatie opdracht
Door middel van watergebiedsplannen vult waterschap Hollandse Delta de wateropgaves in het gebied in. Met behulp van SOBEK-modellen wordt de wateropgave gekwantificeerd en wordt de effectiviteit van maatregelen berekend. De opdracht bestaat uit het meewerken aan de modelbouw in SOBEK. Er worden automatisch modellen gegenereerd per bemalingsgebied vanuit de kernregistratie.

De basisdata uit de kernregistratie levert niet altijd een waarheidsgetrouwe nabootsing van de werkelijkheid op. Het is zaak om die onvolkomenheden te detecteren, te melden aan de geo-specialisten en het SOBEK-model te verbeteren. Om de uiteindelijke modelresultaten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk, is veel overleg nodig met betrokkenen van verschillende disciplines. Zo dient veelvuldig contact te worden gezocht met collega's van de buitendienst en kunnen locatiebezoeken nodig zijn om de praktijksituatie zo goed mogelijk binnen de theoretische kaders te verwerken. Ook het bedenken en doorrekenen van maatregelen vraagt om een intensieve samenwerking met medewerkers van het waterschap.

Eisen • CV indienen
  Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.

 • Eis kandidaat en/of adviesbureau
  Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.- Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis.
  - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.

 • Opdracht omschrijving
  Inschrijver heeft kennis genomen van de opdracht omschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 1.

 • Referenties
  Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:

  bedrijfsnaam
  naam referent
  telefoon nummer referent


Wensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal een jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal een jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan een jaar ervaring.

 • Kostenloze overname
  In afwijking van artikel 25.1 AWVODI 2018 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de ingehuurde kracht na 1040 gewerkte uren in dienst te nemen of met de ingehuurde kracht over indiensttreding te onderhandelen, zonder daarvoor enige financiële vergoeding aan Opdrachtnemer te zijn verschuldigd.- Opdrachtnemer gaat akkoord
  - Opdrachtnemer gaat niet akkoord

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met de bouw van SOBEK-modellen en GIS. De kandidaat heeft daarnaast uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

 • Startdatum opdracht
  Kandidaat dient per 1 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.- Kandidaat is per 1 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is per 8 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is niet per 8 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.

 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht