Gebiedsmanager Combi

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Voor Stedin is FlexSpot® op zoek naar een Gebiedsmanager Combi.

Startdatum: 01/12/2023
Einddatum: 30/11/2024
Sluitingsdatum CV:01/11/2023
Werklocatie: Utrecht
Aantal uren: 40
Aantal posities: 1
Aantal voor te stellen kandidaten: 2
ZZP: Nee
Deta-vast: Ja

Werk waar je trots op kan zijn. Dit ga je doen.
De wereld van de ondergrondse infra verandert snel. Het werk neem toe, o.a. door de hoge woningbouwopgave, de energietransitie en versnelde vervanging van brosse gas- en waterleidingen. Deze toename van werk gecombineerd met een gebrek aan technisch personeel en hoge eisen uit de omgeving om overlast te beperken, dwingt ons anders en beter te gaan samenwerken in de gehele keten. Dit heeft geleid tot ‘Infra SV’, een nieuw multidisciplinair samenwerkingsverband tussen Stedin en Vitens. Dit is deels een voortzetting van het huidige Combi Midden contract. Nieuw is dat de solo werken ook zijn ondergebracht in deze samenwerking met daarbij één gezamenlijke raamovereenkomst met aannemers.

Infra SV is een onmisbare schakel voor Stedin en Vitens in het realiseren van hun ondergrondse maakbaarheidsdoelstelling en bijbehorende klanttevredenheidsdoelstellingen. Het goed inrichten en continue verbeteren van de gezamenlijke werkprocessen is daarvoor noodzakelijk. Ook een intensieve samenwerking met de aannemers is daarbij van essentieel belang.

Jouw sterke punten. Worden wij blij van.

De gebiedsmanager stuurt functioneel multidisciplinaire operationeel teams aan die gefaciliteerd worden vanuit het Stedin, Vitens en Infra SV samenwerkingsverband en gecontracteerde aannemers. De gebiedsmanager ziet er gezamenlijk met de operationele teams op toe dat projecten van opdrachtgevers naar tevredenheid, veilig en tijdig worden opgeleverd.
De gebiedsmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van zowel de operatie (‘running the business’) alsmede het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen (‘changing the business’) voor alle werksoorten nieuwbouw (aansluit- en hoofdleidingen), vervangingen en reconstructies binnen het perceel Stedin-Vitens. De gebiedsmanager heeft de verantwoordelijkheid om samen met de teams de meest effectieve en efficiënte samenwerking op te zetten waarin alle gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Om de operatie efficiënter en kwalitatief beter te laten functioneren is hij/zij samen met de teams actief aan de slag met continu verbeteren. De gebiedsmanager legt verantwoording af over de resultaten en de voortgang aan de Infra SV manager en het tactisch overleg waarin lijnverantwoordelijke van Stedin, Vitens en de aannemers vertegenwoordigd zijn.

Infra SV is sterk in ontwikkeling, de gebiedsmanager zal dan ook samen met de andere gebiedsmanager, Infra SV-projectleiders, Infra SV-manager en de eerder benoemde stakeholders een nadrukkelijk rol krijgen in deze ontwikkeling. Zo moeten er o.a. diverse functies, systemen, een nieuwe overeenkomst en samenwerking geïmplementeerd worden.

De gebiedsmanager is voor de volgende zaken verantwoordelijk:

 • Verantwoordelijk voor resultaat op de gestelde KPI’s binnen het gecombineerde domein Stedin - Vitens van Infra SV (KTV, kostenreductie, tijdigheid aansluiten).
 • Stuurt op het afgesproken proces en helpt de operationele teams in de ontwikkeling naar een zelfbewuste teams dat voortgang van de operatie zelf stimuleert en partijen/ betrokkenen aanspreekt bij het niet nakomen van afspraken.
 • Bereidt en zit de bijeenkomsten van tactisch overleg voor, zorgt voor de juiste agendapunten en bijbehorende voorbereiding en stuurt op het nemen van de noodzakelijke besluiten tijdens de bijeenkomst.
 • Signaleert (potentiële) problemen vroegtijdig, stemt hierover af binnen de daarvoor bestemde gremia en formuleert verbeteracties.
 • Zorgt voor goede communicatie met alle stakeholders waaronder teamleads en management vertegenwoordiging van de deelnemende partijen, de uitvoeringsorganisatie, aannemers en andere stakeholders;
 • Biedt ondersteuning bij de implementatie van de raamoverkomst.

Wat jou verder misschien wel onze nieuwe gebiedsmanager Infra SV maakt?

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.
 • Je toont leiderschap in woord en daad.
 • Je hebt ervaring met het sturen op voortgang van dagelijkse operatie en (verbeter)projecten.
 • Je bent organisatiesensitief en hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met het continu verbeteren van processen en het inrichten van processen.
 • Je hebt ervaring met het werken in matrix-organisaties waarbij je over een goede mix beschikt van enerzijds het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen maar anderzijds een resultaatgerichte aanpak.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met ondergrondse infra en/of werken in de openbare ruimte.
 • Je bent omgevingsbewust in handelen en zet je onafhankelijke rol in om Infra SV te ontwikkelen.

Een goed team. Daar hoor je bij.
Het team Infra SV waar jij deel van uitmaakt heeft een brede blik, naar projectontwikkelaars, gemeentes, Stedin, Vitens en Infra SV aannemers. Het nastreven van klanttevredenheid staat hierbij voorop. Het team bestaat uit de Infra SV manager, twee gebiedsmanagers en vier Infra SV- projectleiders. Infra SV heeft haar kantoor in Utrecht. De werklocaties zijn afwisselend bij Stedin en Vitens . We werken conform richtlijnen van Stedin/Vitens, waarbij vanuit huis werken ook een optie is, steeds in goed overleg.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten