Functioneel Beheerder senior gisib

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


De volgende processen wordt als resultaten van deze opdracht opgeleverd:

- De boominspectieprocessen BVO, BVR, NTO, EPR, Ecoscan, Snoei, Schouw;
- De processen Kap en Plant en Japanse Duizendknoop;
- Het proces Ecologie;
- Het aansluiten van nieuwe gebruikers op bovenstaande processen;
- Het organiseren van opleidingssessies voor de eindgebruikers voor bovenstaande processen;
- Het opleveren van deze processen gebeurd in verschillende fases: voorbereiding, begeleiding van de doorontwikkeling, implementatie, overdragen naar beheer en het opleiden van eindgebruikers.

Resultaten
Functionaliteiten: Het opgeleverde resultaat zal voldoen aan de functionaliteiten en specificaties zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Kwaliteit: Het opgeleverde resultaat zal voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen

Tijdlijn: Het resultaat zal binnen de afgesproken termijn worden opgeleverd

Rapportage: Er zal regelmatig worden gerapporteerd over de voortgang aan de opdrachtgever, inclusief eventuele vertragingen, obstakels en oplossingen.

Samenwerking: Er zal effectief worden samengewerkt met eventuele andere betrokken partijen om het gewenste resultaat te bereiken, inclusief interne medewerkers van de opdrachtgever of andere externe dienstverleners.

Documentatie: Alle relevante documentatie zal worden geleverd die nodig zijn voor een correcte implementatie, gebruik en beheer van het opgeleverde resultaat.

Nazorg: Er zal nazorg worden verleend na de oplevering van het resultaat zoals het oplossen van eventuele bugs of technische problemen.

Intellectueel Eigendom: De intellectuele eigendomsrechten van het opgeleverde resultaat zal worden gerespecteerd en overdragen aan de opdrachtgever zoals overeengeko

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
De directie Digitale Voorzieningen verzorgt de integrale levering van alle digitale producten en de infrastructurele diensten die de basis vormen voor IT. Belangrijke taken zijn de strategische en tactische regiefunctie op externe partners die IT-diensten verlenen aan de gemeente Amsterdam en het inkopen van nieuwe diensten en producten voor het hele i-domein. Naast regie op de uitbestede diensten, ontwikkelt deze directie voor de gemeente ook zelf software en verzorgt zij het functioneel beheer op alle applicaties die door de gemeente worden gebruikt. De directie zorgt de komende jaren voor de overgang naar op cloud gebaseerde diensten en de ontwikkeling en het beheer van onder andere het cloud- en het data platform. De directie Digitale voorzieningen bestaat uit ongeveer 450 medewerkers, verdeeld over 5 onderdelen.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma in de richting van informatica.  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de applicatie GISIB.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft de cursus SCALED AGILE SAFe for Teams 5.1 afgerond.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar werkervaring functioneel beheer.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Certificaat
  De aangeboden kandidaat is in het bezit van het certificaat functioneel beheer.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat is BISL gecertificeerd.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht