Full-stack Software Developer – STAC@K

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
Rol full-stack software developer: Als full-stack software developer ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Dit geldt zowel voor de front- als voor de backend. De Koninklijke Marechaussee wil de komende periode op decentraal (intern KMar) software gaan ontwikkelen. Hiervoor zoeken wij een full-stack software developer die samen met de Marechaussee oplossingen kan gaan ontwikkelen voor een could-native infrastructuur. Op dit moment werkt Defensie, maar ook de Koninklijke Marechaussee nog niet breed met cloudoplossingen, deze opdracht biedt daarom de unieke kans om mee te werken aan de cloudadoptie van de Marechaussee. De te ontwikkelen oplossingen zullen zich richten op bedrijfsvcoeringsondersteuning en procesoptimalisatie. Hierbij kan gedacht worden aan een registratieve applicatie, een vertaalapp of een interactief dashboard. Daarnaast kunnen oplossingen ook raakvlak hebben met de nieuwste technologieën zoals Artificial Intelligence en robotica. Door het nieuwe karakter van decentrale ontwikkeling, zoekt de KMar iemand met voldoende ervaring zodat hij/zij mee kan denken over de architectuur en de werkwijze van dit decentrale team. Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Complex Bezuidenhoutseweg, Den Haag, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere (KMar) locaties plaatsvinden.

Achtergrond opdracht
Als full-stack software developer maak je deel uit van het STAC@K-team (Software, Tooling and Collaboration @ KMar). Dit kleinschalige multidisciplinaire DevOpsteam zorgt voor de realisatie van kleine tot middelmatig grote toepassingen op afdelings-/brigadeniveau. Hiervoor gebruiken zij verschillende platformen, te denken aan: (public) Cloud, SharePoint, RPA, Low Code en High code.

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied en daardoor in staat is om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.

Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.

De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het

Eisen

 • De kandidaat heeft uitgebreide kennis en ervaring in de rol van Developer is in staat om Junior developers te begeleiden.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met scrum/agile werken. Kandidaat heeft gewerkt in een multidisciplinair team van business stakeholders, projectleider, IT collega's en architect
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met grafisch design en/of interaction design
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van full-stack software developer (2 jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met tenminste 1 relationele database (dat zou PostgreSQL MSSQL MYSQL MariaDB of iets dergelijks) en één niet-relationele database (CosmosDB Neo4J MongoDB of iets dergelijks) (2 jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met in ieder geval een van de volgende frontendtalen: HTML Javascritp en CSS (2 jaar)
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met in ieder geval een van de volgende backendtaal: Python (2 jaar)
 • Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met 1 full-stack JS Framework (bijv. Vue.JS, React of Angular).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met ontwikkeling binnen Microsoft Azure (specifiek Azure Functions, Kubernetes Service, Web app, OpenAI, DevOps, storage).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Docker.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Red Hat Openshift.

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht