Front-end web developer

VNG
Bekijk opdracht


De VNG representeert de ruim 342 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale
uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door
actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door
samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te
ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Over Team dienstverlening
Het team Dienstverlening ondersteunt vanuit VNG Realisatie gemeenten om kennis en
uitvoeringskracht op het gebied van klantgedreven dienstverlening te bundelen. Met
praktijkoplossingen, informatie en inspiratie, analyses en standaardisering bieden wij
gemeenten handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren. Zodat
gemeentelijke dienstverlening herkenbaar, effectief en efficiënt is voor inwoners en
ondernemers.
Het Team Dienstverlening is onderdeel van het basisteam Proberen. VNG Realisatie werkt
met de ontwikkelcyclus Weten – Proberen – Maken – Beheren. Kansrijke ideeën en
initiatieven die zijn ontstaan en geanalyseerd door basisteam Weten, worden binnen
Proberen geconcretiseerd naar een project of programma, product of dienst. Het doel
hierbij is altijd dat deze nieuwe oplossingen uiteindelijk collectief kunnen worden gebruikt
door gemeenten. Het Basisteam Proberen helpt kortom bij het verder brengen van zaken
potentieel collectief zijn, maar nog niet verankerd zijn in de dagelijkse praktijk.

Omschrijving van het Project
Omnichannel
Als front-end webdeveloper speel je een cruciale rol in de verbetering van de digitale
dienstverlening voor gemeenten binnen het Dienstverleningsdomein. Je start bij een van
de projecten onder Omnichannel, deze projecten richten zich op het versterken van
proactieve en transparante overheidsdiensten.

Omnichannel heeft als doel gemeenten voor te bereiden op een basisniveau van digitale
dienstverlening, met de mogelijkheid om door te groeien naar een hoger niveau van
uitvoering. De focus ligt op het ontwikkelen van naadloze, gebruikersvriendelijke digitale
kanalen die proactief en transparant zijn. Met de inwerkingtreding van de Wet
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in 2025, krijgen burgers het
recht om officieel elektronisch met de gemeente te communiceren voor zaken zoals
vergunningaanvragen en bezwaarschriften. Gemeenten moeten hiervoor digitale kanalen
aanwijzen die deze communicatie ondersteunen.
In jouw rol als front-end webdeveloper ben je verantwoordelijk voor het implementeren
en ondersteunen van generieke digitale services die worden gebruikt voor de interactie
tussen de overheid en burgers of ondernemers. Je werkt nauw samen met een team van
diverse specialisten, waaronder UX-designers, architecten, privacy- en securityexperts,
en leveranciers. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van een uniforme en
consistente gebruikerservaring voor gemeentelijke digitale diensten.
Wij bieden je de kans om deel uit te maken van een dynamisch team waarin je
samenwerkt met collega's van VNG Realisatie, het NL Design System kernteam en
gemeentelijke leveranciers. Je draagt bij aan de ontwikkeling van innovatieve en
schaalbare softwarecomponenten die breed toepasbaar zijn binnen gemeenten.

Meer weten over het programma? Bekijk de details op vng.nl/omnichannel.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als front-end developer werk je nauw samen met een UX-designer om gemeenten en
leveranciers te ondersteunen bij het snel en eenvoudig inzetten van Samenwerkende
Portalen, Generieke Services en de WMEBV. Jouw taak is om bestaande succesvolle
webpagina's aan te passen zodat ze herbruikbaar zijn in verschillende projecten en
huisstijlen.
Samen met de UX-designer maak je gebruik van componenten uit de NL Design System
community om templates te ontwikkelen die voldoen aan de WMEBV-normen. Deze

templates omvatten onder andere formulieren en modules voor MijnZaken,
MijnBerichten, MijnTaken, MijnContactmomenten, Notificeren, MijnProfiel, enzovoorts.
Het doel is om het proces voor gemeenten te vereenvoudigen, zodat zij deze “white
label” templates gemakkelijk kunnen toepassen in hun eigen huisstijl.
Daarnaast ondersteun je anderen met behulp van Figma-designs, codevoorbeelden en
documentatie. Je verzamelt feedback uit de praktijk om samen met gemeenten en hun
leveranciers deze componenten continu te verbeteren. Dit alles doe je in nauwe
samenwerking met het NL Design System, de NL Design System community en de 40
pilotgemeenten.

Concrete werkzaamheden zijn:
•Configureren en beheren van een repository met Storybook voor templates, een
componentenbibliotheek en GitHub Actions om npm packages te publiceren
•Samenwerken met de UX-designer om consistente templates te maken in Figma
en in Storybook, zodat designers én developers ermee aan de slag kunnen in
multidisciplinaire teams. Je maakt geen nieuwe componenten, maar je gebruikt
zoveel mogelijk bestaande componenten uit de NL Design System community.
•Je gebruikt inzichten uit de praktijk van gemeenten en leveranciers om
verbeteringen aan te brengen in de templates, de herbruikbaarheid van
componenten en de documentatie. Hierbij houd je rekening met aandachtspunten
zoals toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de vereisten van de WMEBV.
•Je schrijft documentatie met aandachtspunten voor developers om tot een goed
resultaat te komen, bijvoorbeeld met links naar NL Design System richtlijnen voor
veel voorkomende problemen met toegankelijkheid.
•Je gebruikt Storybook om templates in meerdere huisstijlen te presenteren.
Hierbij pas je je ervaring met design tokens toe om de huisstijl van gemeenten te
vertalen naar een set goed onderhouden design tokens.
•In samenwerking met leveranciers reviewen of hun resultaat de doelen haalt van
de aangeboden template. Zijn de resultaten zo gebruiksvriendelijk, inclusief en
toegankelijk als bedoeld?
•Je installeert software-updates om de repository vers en veilig te houden
(bijvoorbeeld van npm dependencies en GitHub Actions).
•Je verzamelt inzichten uit gebruikersonderzoek van de templates, past ze toe, en
zorgt ervoor dat de templates gebruiksvriendelijk, inclusief en toegankelijk
worden.
•Je legt uit hoe gemeenten hun huisstijl kunnen koppelen aan de NL Design
System componenten, en zorgen dat zo veel mogelijk gemeenten mee kunnen
doen.
•Je gebruikt je ervaring met WCAG success criteria om de templates te controleren
op toegankelijkheid.

Samenwerken met mensen buiten je team is ook een belangrijk deel van de
werkzaamheden:


•Je deelt je voortgang en ervaringen met de NL Design System community,
bijvoorbeeld in de NL Design System heartbeat.

•Je publiceert je code gelijk als open source zodat de community kan meekijken
met de ontwikkelingen.

•Je bent ambassadeur van het project op Slack en GitHub en door publiek
samenwerken zorg je voor een betrokken community.

•Je verzamelt feedback van gemeenten en leveranciers over de bruikbaarheid van
templates.

•Je overlegt met het NL Design System kernteam over de uitdagingen die je in de
praktijk tegenkomt bij adoptie van de templates, zodat sommige uitdagingen
samen met méér teams uit de community opgelost kunnen worden.

•Bij webinars overtuig je organisaties van de voordelen van meedoen en
samenwerken aan de templates en het hergebruik van NL Design System
componenten.

•Op hackathons sta je teams bij met raad en daad, om te helpen met hergebruik
van templates en componenten, en bij het ontwikkelen van thema's voor
huisstijlen.

Als developer lever doe je dit door:
•Development aan de MijnServices en generieke webformulier met de vereisten
van de WMEBV voor gemeenten

•Nauw samenwerken met andere teams (testers, NL Design System, leverancier)

Eindproducten:
•Inventarisatie van bestaande templates samen met een UX-designer en NL
Design. Vervolgens bepalen we samen met de productowners welke white label
templates en componenten prioriteit krijgen voor een gestructureerde backlog.

•Storybook waar gemeenten en leveranciers templates vinden voor webpagina's
van: MijnServices, Samenwerkende portalen en WMEBV formulieren.

•Templates gebouwd met React-componenten uit de NL Design System
community, die werken met NL Design System thema's van meerdere gemeenten.
•Documentatie in Storybook, inclusief uitleg over welke componenten en patronen
moeten worden toegepast, en hoe developers deze op een toegankelijke manier
moeten gebruiken in eigen projecten.

•Bijdragen aan open source projecten in de NL Design System community, om de
herbruikbaarheid van componenten in verschillende platformen en huisstijlen te
verbeteren.

De eindproducten worden ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, hun leveranciers
en stakeholders. De projectleiders leveren richtlijnen en design criteria aan de web
developer.

Mogelijke vervolgprojecten wordt gekeken naar thema’s binnen dienstverlening.

Resultaat van de opdracht
Goede samenwerking met VNG, NL Design System en afnemers van de templates, zoals
gemeenten en hun leveranciers.

Eisen • Inschrijver verklaart hierbij de offerteaanvraag in zijn geheel te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 • • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van webapplicaties met toegankelijke
  formulieren;

 • • Ervaring met huisstijl instellen met design tokens

 • • HBO werk -en denkniveau

 • • Meer dan twee jaar ervaring met React voor het bouwen van webapplicaties en
  componenten;

 • • Meer dan twee jaar ervaring met het met toegankelijk ontwikkelen volgens de
  toegankelijkheidseisen WCAG 2;

 • • Meer dan twee jaar ervaring met ontwikkelen op basis van ontwerpen in Figma of
  vergelijkbaar;


Wensen • Aantoonbaar, blijkend uit motivatiebrief ervaring met het gebruik van een design system oftewel het ontwikkelen en onderhouden van open source projecten

 • Aantoonbaar, ervaring blijkend uit het CV, als webdeveloper aan projecten waarvoor een toegankelijkheidsverklaring is gemaakt (benoem 2 voorbeelden in motivatiebrief)

 • Aantoonbare netwerk, blijkend uit het CV ervaring met schrijven van documentatie voor developers (bijvoorbeeld in Storybook.

 • Ervaring met samenwerken met UX designers en bijgedragen aan gebruikersvriendelijke interfaces


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht