Financieel onderzoeker en adviseur

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Functieomschrijving

Het team audit & control voert regulier interne controles uit en in opdracht doet zij onderzoek naar de mate van financiële sturing, ter ondersteuning van onze financiële interne beheersing en van accountantscontrole onder opdrachtgeverschap van Provinciale Staten. 

Als senior onderzoeker ben jij zelfstandig verantwoordelijk voor de organisatie, de totstandkoming en de uitvoering van een intern en met de accountant afgestemd jaarlijks controleplan en voor de invoering van het plan om het 3-lijnen model in onze organisatie in te bedden. Je weet het controleplan ook deels om te zetten in beheersmaatregelen via data-analyse.

Met de uitvoering van deze plannen weet jij in hoeverre de provincie Gelderland financieel in control is en waar en hoe verbeterpunten kunnen worden gerealiseerd. Je draagt zorg voor de tijdige uitvoering en goede dossiervorming van de onderdelen van het plan, mede ter ondersteuning van de accountantscontrole en stemt dat tevens zelfstandig af met de accountant. Daarbij draag je zorg voor een samenhangende aanpak en afstemming met de partners in de organisatie. Ook weet je de vertaling te maken van (externe) beheersingsvraagstukken naar de ontwikkelingen van belang voor de provinciale organisatie. 

Verantwoordelijkheden:

Binnen het team audit & control wordt jaarlijks (deels) door twee personen interne controle op onze financiële processen uitgevoerd en doen we daarnaast specifiek onderzoek naar financiële (sturings)vraagstukken in opdracht van het college en de directie. Als senior onderzoeker en adviseur ben je als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het gehele proces en de inhoud van de uitvoering van het door jou opgestelde interne controleplan onder opdrachtgeverschap van de concerncontroller.

Als organisatie staan we daarbij gezamenlijk voor een goede kwaliteit van de beheersing van (financiële) processen. Dit doe je vanuit een strak georganiseerd proces en bijbehorende planning van de verschillende stappen. Je weet daarbij verschillende communicatiestijlen in te zetten. Je rapporteert aan de concerncontroller en stemt gezamenlijk met hem de uitkomsten van je onderzoek af met de diverse gremia zoals: de portefeuillehouder, de algemeen directeur en de accountants.

6 maanden - 32-40 uur - 0,8-1 fte

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde opleiding tot Registeraccountant en staat ingeschreven in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA);

Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) in de functie van intern controleur/auditor of in een vergelijkbare rol bij een provincie of bij een 100.000+ gemeente;

Je hebt ervaring met recente ontwikkelingen met betrekking tot de (verbijzonderde) financiële interne controle bij provincies of 100.000+ gemeenten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;

Je hebt ervaring met een volledige VIC-cyclus (van VIC-plan, uitvoering, rapportage aan management), aan te tonen met praktijkvoorbeelden;

Je hebt ervaring met frauderisico-analyse en/of data-analyse van financiële processen en/of controle van samenwerkingsverbanden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 

Bedrijfsprofiel

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten