Financieel adviseur programma wervengebied

gemeente Utrecht
Bekijk opdracht

De werven zijn een rijksmonument en onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van
kademuren met werven en werfkelders. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw
verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Met het
dertigjarige programmaplan “werk aan de werf” werken we aan het herstellen en voorkomen van
schade aan erfgoed, het beheren van het erfgoed, het voorkomen van onveilige situaties en het beter
invullen van onze buren en zorgplicht. Hier hebben we 500 miljoen euro voor beschikbaar. Dit doen
we onder andere door het uitvoeren van onderhoud aan de wal- en kluismuren, het herstel van
kelders en het weren van te zwaar verkeer. Daarnaast is het herstellen en verbeteren van vertrouwen
tussen bewoners, eigenaren en gemeente één van de belangrijke doelen van het programma. Een
transparant en beheerst programma is daarvoor cruciaal. Dit betekent een voorspelbare en accurate
financiële beheersing.

Je taken zijn:
Je gaat vanuit het team programma- en projectbeheersing aan de slag als Senior Financieel Adviseur.
Als senior Financieel Adviseur ondersteun, samen met een klein team, je de managers programma-
en projectbeheersing bij het financieel in control houden van het programma als geheel en de
uitvoeringsprojecten.

De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
• Je bent het eerste aanspreekpunt op financieel gebied voor de programmamanager, 6
deelprogrammamanagers en de gedelegeerd opdrachtgever van de uitvoeringsprojecten.
• Dagelijkse inhoudelijke aansturing van het financieel team wat, naast jezelf, bestaat uit een
financieel adviseur voor de uitvoeringsprojecten en twee financieel ondersteuners die
verantwoordelijk zijn voor de actuele administratie in SAP. Hierbij begeleid je een recent
gestarte financieel adviseur met jouw kennis en ervaring.
• Je bent verantwoordelijk voor een effectieve inrichting van de financiële administratie in onder
andere SAP. Hiertoe hoort het initiëren van acties om indien nodig de inrichting van de
financiële administratie aan te passen.
• Je bent verantwoordelijk voor een actuele en volledige registratie van opdrachten aan
externen in SAP. Hiertoe monitor je actief op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
administratie.
• Samen met de manager programmabeheersing en de kostendeskundige opstellen/
aanpassen van ramingen m.b.t. het programma, met specifieke aandacht voor de inzet van
mensen (capaciteitsraming), bouwkosten en overige kosten.
• (Mede) opstellen van de financiële paragraaf van voortgangsrapportages binnen de
programmastructuur en richting het bestuur.
• Periodiek opstellen van financiële rapportages waarbij het beschikbare budget, de realisatie
en aangegane verplichtingen alsook de (meerjaren-) prognoses aan de orde komen. Deze
rapportages bespreek je met de deelprogrammamanagers en, op programmaniveau, in het
programmateam.
• Je verzorgt diverse rapportages en financiële doorsnedes van de deelprogramma’s en de
uitvoeringsprojecten.
• Je bent gesprekspartner van de programmacontroller en de projectcontroller
• Je bent gesprekspartner voor de verschillende concern, business en projectcontrolelrs binnen
de gemeente, met name t.a.v. de afdelingen Stadsbedrijven, Ruimte, VGU.
• Je neemt deel in teams gericht op specifieke onderwerpen, zoals het inrichten van de
administratie a.g.v. een subsidieregeling voor keldereigenaren, btw aspecten rondom het
herstel van kelders, cofinanciering binnen de organisatie etc.
• Financieel aanspreekpunt voor het Utrechts Wervenfonds, onderdeel van Nationaal
Restauratiefonds.

EisenWensenVul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Bekijk opdracht