Ervaren Projectleider Digitale Dienstverlening

(Talentenregio) Gemeente Meppel
Bekijk opdracht
Onze ambitie is dat alle inwoners van de gemeente Meppel onze dienstverlening ervaren als duidelijk, betrouwbaar en inwonergericht. De gemeente Meppel investeert in dienstverlening en start in 2024 een programma dienstverlening en stelde een visie op dienstverlening vast. Voor het project digitale dienstverlening is de gemeente op zoek naar een ervaren projectleider.

Over de opdracht
Opgeleverde producten op 31 december 2024:

 1. Een door de opdrachtgever vastgesteld beheerplan digitale dienstverlening voor de gemeente Meppel inclusief online strategie en digitale governance.
 2. De implementatie van de nieuwe website Meppel.nl (met onder andere aanbesteding, realisatie, gebruikersonderzoek,  kennissessies en draagvlak in de organisatie)
 3. De implementatie van een kennisbank (al dan niet in de aanbesteding van het content management systeem)
 4. Een toegankelijkheidsverklaring met status A voor Meppel.nl. De gemeentelijke website voldoet aan de toegankelijkheidseisen en er is een vastgesteld beleid voor het borgen van digitale toegankelijkheid in de organisatie om Meppel.nl en (in de toekomst) ook overige websites te laten voldoen aan de eisen.
 5. Een verklaring van de VNG dat gemeente Meppel voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van de Single Digital Gateway (SDG).
 6. Een adviesrapport over de inzet van alle gemeentelijke websites en apps. 
 7. Een eindrapport met daarin de behaalde resultaten en eventuele openstaande punten.
Digitale dienstverlening via e- formulieren, e- diensten en een persoonlijk portaal, vallen buiten de scope van dit project. Hiervoor wordt vanuit het programma dienstverlening een ander project gestart. Van belang is wel dat onderlinge afstemming plaatsvindt, om de (digitale) dienstverlening in samenhang en onder ICT-architectuur door te ontwikkelen én te borgen. De implementatie van de Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer (Wmebv) valt buiten de scope van deze opdracht. Van de projectleider wordt verwacht om hierin mee te denken en te adviseren.
De projectgroep bestaat uit: een online professional, communicatieadviseur, adviseur dienstverlening en informatiemanager en functioneel beheerder. De projectleider fungeert als meewerkend voorman/vrouw en rapporteert aan de programmamanager dienstverlening.
Duur van de opdracht is van 1 maart tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 24 uur per week. In overleg kan eerder worden gestart. Uren kunnen flexibel worden besteed. In bepaalde periodes van het project is meer inzet gewenst dan in andere periode. Gemeente Meppel werkt veel digitaal. Omdat een deel van de opdracht kennisoverdracht en creëren van draagvlak is, is ten minste een dag per week op locatie vereist.

Over de projectleider
We zijn op zoek naar een projectleider die meer dan 5 jaar ervaring heeft met:

 1. implementeren van dienstverlenende websites en content management systemen.
 2. wettelijke verplichtingen zoals digitale toegankelijkheid, Wmebv, SDG en de professionele borging daarvan in gemeentelijke organisaties.
 3. het inrichten en organiseren van professionele beheerorganisaties bij gemeenten
 4. het creëren van draagvlak in gemeentelijke organisaties bij digitale dienstverlening.
 5. het overdragen van kennis op het gebied van digitale dienstverlening.
 6. het betrekken van externe stakeholders bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening.
De kandidaat wordt gevraagd om tijdens de kennismaking beknopt de persoonlijke visie op digitale dienstverleningen een mogelijke aanpak op hoofdlijnen voor dit project te presenteren.
Bekijk opdracht