Ervaren geohydroloog/vergunningverlener wateronttrekkingen

Provincie Gelderland
Bekijk opdracht


Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 25-tal collega's en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.

Het taakveld water (Omgevingswet/water en Omgevingsverordening) is binnen het team vergunningverlening een van de taakvelden. Je werkt nauw samen met de toezichthouders op dit taakveld en een collega van de provincie Overijssel. Ons college staat voor een integrale aanpak en afstemming met beleidsafdelingen over allerlei aspecten in dit vakgebied is dan ook essentieel.

We krijgen veel aanvragen binnen en het beleid is constant in beweging waardoor het een uitdaging is tijdig en juridisch houdbare besluiten te nemen. Provinciale doelen (op het gebied van bijvoorbeeld natuur, energie, hoogwaterveiligheid) of regionale belangen staan soms op gespannen voet met de waterbelangen die worden beschermd door de Omgevingswet of de Omgevingsverordening. Dat vergt de nodige afstemming, kost tijd en is soms complex. Samen pakken we deze uitdagingen op.

Als geohydroloog/vergunningverlener ben je in staat de technische inhoud te vertalen naar onze klanten (intern en extern). Je stemt af met externe organisaties en je bent in staat de vergunningprocedures binnen de gestelde kaders uit te voeren. Je schroomt niet om ondersteuning te bieden aan andere vergunningprocedures die het watersysteem raken. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je niet schroomt om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan en naar collega’s, management en klanten. Je bent in staat het bestuurlijke krachtenveld in te schatten en tevens de technische haalbaarheid daarvan.

Verantwoordelijkheden

Als geohydroloog/vergunningverlener behandel je vanuit jouw professie de vergunningaanvragen water (op basis van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening). Daarnaast ben je ook bezig met de onderstaande taken:

 • Je geeft advies wanneer het waterschap of Rijkswaterstaat of ander bevoegd gezag in het proces betrokken is.

 • Je geeft advies over meldingen en/of vergunningaanvragen in relatie tot de Omgevingsverordening van onze provincie, waarbij je specifiek kijkt naar de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening.

 • Je adviseert onze collega’s bij vergunningaanvragen waarbij je rekening houdt met andere wetten die van toepassing zijn op het grondwater (ontgronding, bodem en natuur).

 •  Je adviseert de collega’s van handhaving met specialistische kennis.

 •  Je beantwoordt vragen en behandelt verzoeken die betrekking hebben op grondwateronttrekking (verzorgen en begeleiden van vergunningaanvragen voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen en open bodemenergiesystemen en het beoordelen van de effecten daarvan voor de praktijk).


Externe is inzetbaar vanaf 20 mei 2024 tot en met 30 april 2025 voor 24 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 juli 2024 inzetbaar is voor 24 - 36 uur per week.

Eisen • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.

 • Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met de integrale relatie tussen de compartimenten water en bodem en natuur.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet

 • Externe is inzetbaar vanaf 20 mei 2024 tot en met 30 april 2025 voor 24 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 12 maanden.Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 juli 2024 inzetbaar is voor 24 - 36 uur per week.

 • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe.


Wensen • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding geohydrologie of aantoonbaar gelijkwaardige studierichting, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald. In het geval van een gelijkwaardige studierichting graag aantonen waarom deze studierichting gelijkwaardig is aan de richting geohydrologie.Externe beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding geohydrologie of aantoonbaar gelijkwaardige studierichting (10 punten)
  Externe beschikt niet over minimaal een afgeronde HBO opleiding geohydrologie of aantoonbaar gelijkwaardige studierichting (0 punten)

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring als vergunningverlener op geohydrologisch en/of aanverwant gebied, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.De opdrachten/projecten beschreven in de toelichting op de eisen mogen hier ook weer gebruikt worden.

  Externe heeft minimaal 7 jaar ervaring als vergunningverlener op geohydrologisch en/of aanverwant gebied (10 punten)
  Externe heeft 5 tot 7 jaar ervaring als vergunningverlener op geohydrologisch en/of aanverwant gebied (6 punten)
  Externe heeft 3 tot 5 jaar ervaring als vergunningverlener op geohydrologisch en/of aanverwant gebied (4 punten)


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht