eProcurement Architect

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving:
Als eProcurement architect ben je binnen het eProcurement domein van de Rijksoverheid actief. Binnen Logius, afdeling Standaarden ben je verantwoordelijk voor het door vertalen van de EU richtlijnen op het gebied van eProcurement naar de standaarden en processen hoe deze binnen het Rijk gebruikt worden. Je werkt mee in diverse projecten voor het ontwerpen en implementeren van deze standaarden en/of processen en maakt deel uit van Rijksbrede expertgroepen.

Verder ben je als architect betrokken bij de eProcurement voorzieningen welke door Logius worden beheerd (o.a. RijksOverheidAccessPoint) en levert een bijdrage en het opstellen van analyses voor doorontwikkeling van deze voorzieningen. Vanuit je functie als architect onderhoudt je daarnaast nauw contact met werkgroepen en collega’s van andere diensten binnen het eProcurement domein, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid.

Achtergrond opdracht:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het digitaliseren van de e-procurement keten. Hierbij gaat het om het stellen van de kaders, waaraan de Nederlandse overheidsorganisaties en aanbestedende diensten moeten voldoen bij het implementeren en bijhouden hun applicaties en infrastructuur.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is interoperabiliteit, niet alleen nationaal, maar ook EU-breed en bij voorkeur wereldwijd. Logius heeft een belangrijke rol in het uitvoeren van dit beleid van BZK.

Organisatorische context en cultuur:
Logius
Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we publieke organisaties producten en
diensten waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid. Dat doen wij betrouwbaar,
vakkundig en in eenvoud.
Ga je bij Logius aan de slag, dan zet je jouw kennis en ervaring in voor heel Nederland. Samen met fijne en behulpzame collega’s werk je (agile) aan
een digitale overheid voor iedereen. En dat in een omgeving waar je de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om de zaken op te pakken die jij
belangrijk vindt. Waar innovatie centraal staat. En waar je alle kansen krijgt om je verder te ontwikkelen. Wees welkom in het hart van de digitale
overheid!

KOOP
KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie
op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl.
KOOP is sinds 1 januari 2023 onderdeel van agentschap Logius.
KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken,
vergunningen en internationale verdragen te publiceren.
- Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie.
- Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter digitale
ontsluiting van wet- en regelgeving.
- Wij staan voor laagdrempelige toegang tot officiële overheidsinformatie

Eisen:
Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
Ervaring met berichtstandaarden zoals deze binnen het rijk worden gebruikt voor eProcurement (OHNL standaard,Peppol standaard en SETU standaard)(5 jaar)
Ervaring op het gebied van eProcurement processen en automatisering ervan binnen de Rijksoverheid (5 jaar)
Ervaring als architect in een relevante of vergelijkbare opdracht/omgeving (5 jaar)
Ervaring met interdepartementale projecten bij de Rijksoverheid (5 jaar)

Wensen:
Ervaring met SAFE/Agile werken
Ervaring met opzetten en leidinggeven aan interdepartementale werkgroepen
Ervaring met het RijksOverheidsAccesPoint

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op [email protected]

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten