Enterprise architect / strategisch adviseur moderne informatievoorziening

VNG
Bekijk opdracht


Als enterprise architect richt je je primair op de wijze waarop VNG Realisatie stuurt op de
transitie naar een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Je draagt direct bij aan
het Werken onder Architectuur team wat een belangrijke poortwachter is in het
portfolioproces van VNG Realisatie. Samen beschrijf je de patronen, witte vlekken,
tegenstrijdigheden en dilemma’s, organisatorische aspecten en kaderstelling van alle
portfoliostukken die binnen het Werken onder Architectuur team landen. Je bent daarbij
niet beperkt tot de grenzen van VNG Realisatie. Samen beschrijf je de patronen, witte
vlekken, tegenstrijdigheden en dilemma’s, organisatorische aspecten en kaderstelling
van alle portfoliostukken die binnen het team Werken onder Architectuur vallen. Hierbij
ben je niet beperkt tot de grenzen van VNG Realisatie. Je wordt geacht ook de inzichten
van de belanghebbenden van VNG Realisatie op te nemen in je analyse, zodat de
adviezen van het team Werken onder Architectuur zo volledig mogelijk zijn. De analyse
inclusief aanbevelingen presenteer je waar nodig aan de CTO en/of het MT van VNG
Realisatie in de vorm van een strategisch adviesdocument, waarin de analyse,

uitdagingen, kansen en aanbevelingen worden behandeld, evenals hoe deze gezamenlijk
kunnen worden afgestemd om de transitie te ondersteunen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Analyseren van de huidige kaders, organisatievorm en processen
• Opstellen en presenteren van strategische verbetervoorstellen
• Adviseren CTO/MT-leden en relevante teams bij de mogelijke implementatie van
de strategische initiatieven en monitoren van de voortgang
• Identificeren van mogelijke risico’s en obstakels die de transitie kunnen
belemmeren, hier mitigerende maatregelen voor bedenken en deze ook inzetten
dan wel begeleiden.
• Opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders, zowel intern als extern

Resultaat van de opdracht
Deze opdracht resulteert in het nemen van geïnformeerde beslissingen door het MT van
VNG Realisatie op basis van uitgewerkte strategieën voor de facilitatie van de transitie
naar een moderne informatievoorziening van gemeenten.

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 342 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de
uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven
door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief
te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te
stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de
dienstverlening van gemeenten verbeteren.
VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke
speerpunten:
• werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
• verbeteren van de dienstverlening;
• een efficiënte en wendbare organisatie;
• anticiperen op de toekomst.

Eisen  • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.


Wensen  • Aantoonbare kennis van en ervaring met API’s, infra as code, DevOps en software development

  • Aantoonbare kennis van strategische aspecten van informatiebeveiliging


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht