Eindredacteur

Stichting ICTU (BT)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Werkzaamheden Dagelijks werkt een betrokken team professionals vanuit ICTU aan informatieve, duidelijke, gebruiksvriendelijke en toegankelijke content voor de communicatiekanalen. Momenteel is er ruimte voor een ervaren eindredacteur voor digitaleoverheid.nl en de andere communicatiekanalen.De opdracht
De website digitaleoverheid.nl heeft een eindredacteur nodig die nieuwberichten en achtergrondartikelen controleert en eventueel redigeert conform de afspraken die hierover zijn gemaakt. Deze staan beschreven in de stijlgids die Digitale Overheid hanteert. Dit ook met oog op het voorbereiden van de tweewekelijkse nieuwsbrief, die door de lezers van Digitale Overheid als een van de belangrijkste kanalen wordt gezien (bron: lezersonderzoek voorjaar 2023). Hierbij wordt samengewerkt met de redacteuren (mogelijk in de vorm van coaching) en de projectleider.Het is belangrijk dat de eindredacteur

 • aantoonbare kennis heeft van en ervaring met de stijl van DO, met de werkwijze binnen het project (het werken aan de hand van nieuwsdiensten) en de wensen van de opdrachtgever.
 • in staat is om ingewikkelde inhoud vlot te verwoorden en snel tot de kern te komen;
 • kennis heeft van het kabinetsbeleid met betrekking tot de digitalisering van de overheid en de samenleving;
 • sterke affiniteit heeft met het onderwerp digitalisering van de overheid/samenleving en de professionals die daaraan werken;
 • ervaring heeft met schriftelijke communicatie over digitalisering van de overheid voor de professionals die daaraan werken;
 • kennis heeft van de doelstellingen van het project Digitale Overheid;
 • in staat is om de opdrachtgever bij het ministerie te adviseren over de te voeren contentstrategie ten aanzien van de verschillende kanalen van Digitale Overheid;
 • ervaring heeft met het schrijven van pakkende, leesbare, aantrekkelijke/populaire artikelen over de digitale overheid en samenleving voor een breed publiek;
 • het Nederlands uitstekend beheerst, zowel in woord als in geschrift;
 • ervaring heeft met het schrijven van berichten voor social media en met webcare;
 • ervaring heeft met het werken binnen overheidsorganisaties;
 • ervaring heeft met het schrijven van berichten voor social media en met webcare;
 • ervaring heeft met WordPress.

Achtergrond opdracht
Inleiding ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. ICTU werkt aan een betere digitale overheid vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel. ICTU zoekt per direct tot en met het einde van 2023 voor ongeveer 18 uur per week een ervaren eindredacteur voor het project Digitale Overheid.
Over Digitale Overheid
Het project Digitale Overheid informeert professionals die werken aan de digitale overheid en de digitale samenleving over actuele ontwikkelingen en achtergronden. Leidraad is het beleid dat het kabinet heeft geformuleerd in de Kamerbrief hoofdlijnen digitalisering en de uitwerking daarvan in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de aankomende versies en thematische agenda's NLCS en strategie digitale economie. Het uitgangspunt 'waardengedreven digitaliseren' komt sterk terug in de manier waarop de opdrachtgever wil werken en communiceren: open, transparant en proactief. Dat komt ook tot uitdrukking in de uitvoering van het project Digitale Overheid en in de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. We vertellen het verhaal van de Werkagenda, en sluiten aan bij de behoeftes van onze doelgroep: de professionals die werken aan een betere digitale overheid en samenleving. Dat gebeurt door zelf content te maken en door deze te ontsluiten uit andere bronnen. De communicatiekanalen die we gebruiken, zijn de websites digitaleoverheid.nl en nldigitalgovernment.nl, de nieuwsbrief en de Twitter- en LinkedInaccounts. Deze middelen dragen bij aan het realiseren van de communicatiedoelstellingen van de opdrachtgever als het gaat om de digitale samenleving en de digitale overheid. De communicatiekanalen worden beheerd in opdracht van het ministerie van BZK. De actualisatie en doorontwikkeling van deze kanalen verzorgt ICTU in samenwerking met andere partners.

Eisen

 • Motivatiebrief aanleveren, waarin wordt toegelicht hoe er een match is met het gevraagde profiel. Van belang hierbij is een grondige kennis van het kabinetsbeleid met betrekking tot de digitalisering van de overheid en de samenleving.
 • Verder blijkt uit jouw brief affiniteit met het onderwerp digitalisering van de overheid/samenleving en de professionals die daaraan werken.
 • Uit jouw cv blijkt aantoonbare ervaring met schriftelijke communicatie over digitalisering van de overheid voor de professionals die daaraan werken.
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel in woord als in geschrift.
 • Je kent de digitale toegankelijkheidseisen (WCAG) op je duimpje en past deze correct toe.
 • Je kunt verbetervoorstellen van tekst en beeld maken op basis van gebruikersinformatie.

Wensen

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen overheidsorganisaties. Je bent organisatiesensitief en weet de balans te vinden tussen scherpe inhoud en de wensen van de opdrachtgever.
 • Aantoonbare ervaring in schrijven en adviseren rondom communicatie over de digitale overheid.
 • Aantoonbare ervaring met het voeren van schriftelijke eindredactie voor vergelijkbare kanalen (website, nieuwsbrief en social media gericht op professionals).
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van pakkende, leesbare, aantrekkelijke/populaire artikelen voor een breed publiek.
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van berichten voor social media en met webcare.
 • Aantoonbare ervaring met eindredactie in WordPress.
 • Aantoonbare ervaring met het samenstellen van nieuwsbrieven in WordPress.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten