Domeinarchitect DGMo

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
Deel 1: Samenhang op DMI, DSM en NTM
Laat regie op samenhang voeren rond DMI, NTM en DSM waarbij:
• De regisseurrol bij het I-team wordt belegd
• De directeuren WV en MenG gezamenlijk het mandaat hebben om te beslissen bij voorkomende issues.
• Bij ontbrekende overeenstemming vindt escalatie plaats naar de DG.
• Er wordt een strategisch overleg ingesteld waarin de betrokken directeuren en een afvaardiging van het i-team aan deelnemen.
• CDIB de IenW-brede kaders borgt rond digitalisering en waar nodig om advies kan worden gevraagd rond de interpretatie van deze kaders.
• Bovendien kan de CDIB worden ingezet als er sprake is van een afwijking op deze kaders.

Deel 2: Uitwerking strategische agenda op digitalisering
Ontwikkel een gezamenlijk strategische agenda op digitalisering, waarbij het accent op data ligt. Laat deze strategische agenda gebaseerd zijn op de mobiliteitsvisie 2050. De invulling ervan bestaat uit:
• Het ontwikkelen van een gezamenlijk (architectuur)kader / standaarden, uitgangspunten in overeenstemming met Europese, Rijksbrede en IenW-specifieke regelgeving.
• Het expliciet maken van de conceptuele samenhang en het beschrijven van de raakvlakken.
• Het uitwerken van de rol van de overheid vs. de markt.
• Het uitwerken van de sturingsvraagstukken rond actieve sturing vs. in principe markt, tenzij.. .
• Toetsen of huidige projecten in voldoende mate het opgestelde (architectuur)kader volgen.
• Een nadrukkelijke koppeling met de IenW-brede I-strategie en een samenwerking zoeken met de totstandkoming van de IenW-brede datastrategie

Achtergrond opdracht
Een opdracht voor DGMo om de afstemming van de programma's DMI, NTM en DSM (Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem, Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en Digitaal stelsel Mobiliteitsdata (DSM) te verbeteren en te komen tot een gedragen strategische agenda op digitalisering, met de mobiliteitsvisie als uitgangspunt. Het opdrachtvoorstel is gebaseerd op de vraagstelling vanuit DGMo en is mede geïnspireerd door de aanbevelingen van een externe partner.

Eisen

  • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
  • Ervaring bij de rijksoverheid (5 jaar)
  • Academisch werk-en denk niveau (10 jaar)
  • Competenties

  • Je weet wat interbestuurlijk samenwerken met zich meebrengt;
  • Je bent gewend om op bestuurlijk niveau te acteren;
  • Je bent analytisch en zoekt naar creatieve oplossingen;
  • Je spreekt/schrijft makkelijk en to the point;
  • Je hebt een hands-on mentaliteit;
  • Je bent daadkrachtig, integer en gericht op samenwerking.

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht