Directievoerder wkz programma

UMC
Bekijk opdracht


Als directievoerder ligt er een uitdagend project voor je klaar. In jouw rol zorg jij er voor dat het nieuwbouw/verbouwingsproject ‘WKZ-programma’ door de aannemer-installateurs (in afstemming met UMC Utrecht) goed wordt voorbereid, begeleid, gecoördineerd en afgerond.
In jouw rol heb de dagelijkse leiding in de bewaking, en voor zover nodig, aansturing van het team van uitvoerende partijen en leveranciers. Dit doe je in nauwe afstemming met de aannemer-installateur en met de toezichthouder, betrokken technische clusters en vertegenwoordigers van de interne opdrachtgever aan de zijde van het UMC Utrecht.

Functie inhoud
Je kent en bewaakt het contract en onderliggende stukken en afspraken in de meest brede zin van het woord. Je hebt een inhoudelijke en actieve rol in de bouwvergaderingen. Je bewaakt, beoordeelt en voert overleg over meer- en minderwerken. Je bewaakt en ziet toe op heldere informatiestromen, borging en goedkeuring van stukken. Je bewaakt en overziet de overall planning en de 6-weken planning. Je hebt een regierol richting externe partijen en bent verantwoordelijk voor directievoering van het project en de overdracht naar de interne beherende clusters. Tot slot is het vanuit jouw rol erg belangrijk dat je zorg draagt voor heldere communicatie richting alle partijen, en dat de overlast van de werkzaamheden tot een minimum wordt beperkt.

Tot je taken behoren:

 • bepalen uitvoeringsgerichte aanpak van de directievoering & toezicht tijdens de uitvoering;

 • bewaken uitvoering in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie (TGKIO) en de borging daarvan in overleg met de projectmanager en  het tijdig signaleren van (mogelijke) afwijkingen en advisering en implementatie van bijsturingsmaatregelen;

 • coördinatie van controle UO stukken (kwaliteit/maakbaarheid) en de vaststelling daarvan in overleg met de technisch manager, engineers en beherende clusters;

 • verantwoordelijk voor de afstemming en communicatie met/naar projectleiding aannemer.

 • (laten) organiseren van efficiënte en effectieve overlegvormen en verslaglegging/borging tijdens voorbereidings- uitvoering- en opleveringsfase;

 • controle van informatie- en versiebeheer van informatie-delen (papier & digitaal).

 • bepalen mogelijke risico’s en te treffen maatregelen;

 • verantwoordelijk voor de opnames, oplevering en met de technisch manager de overdracht aan de opdrachtgever, klanten/gebruikers en beheerafdelingen;

 • bewaking en controle commissioning, technische metingen en certificeringen en de technische afronding (documentatie, revisie, BIM) door aannemers;

 • verantwoordelijk voor de tijdige en correcte afsluiting en overdracht van de deel-uitvoeringsfases;

 • periodiek rapporteren over voortgang beheersaspecten (TGKIO) aan de projectmanager en eventueel ondersteunen van de projectmanager in de regiegroep;

 • verantwoordelijk voor afhandeling (administratie, beoordeling, advisering) meer- en minderwerk gedurende de uitvoering en de financiële afronding daarvan;

 • verantwoordelijk voor de signaleren van behoefte inzet van door UMC Utrecht in te zetten derden (ontwerppartners, adviseurs, inspecties);

 • verantwoordelijk voor het werken volgens de vigerende voorschriften en procedures;

 • signaleren bij technisch manager van tijdige inzet/beschikbaarheid van engineers en  beheerde clusters, enerzijds om de beheerbaarheid van het ontwerp te toetsen (technisch, organisatorisch, financieel) anderzijds om de overdracht naar de beheerfase zo soepel mogelijk te laten verlopen.


In jouw rol rapporteer je aan de projectmanager WKZ programma.

Bouworganisatie WKZ programma
Het uitvoeringsteam UMC Utrecht bestaat uit een projectmanager, een directievoerder, een technisch manager en een opzichter. De aannemer is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en planning van de uitvoering.

Project
De scope van het project is de realisatie van de vernieuwings- en uitbreidingsopgave op de Eenheid Intensieve Zorg (EIZ) en het Geboortecentrum (GC) van het WKZ.
De omvang van de renovatieopgave betreft 4.300 m2 BVO. De nieuwbouwopgave betreft 1.700 m2 BVO. De techniekruimtes en de balkons zitten daarnaast ook in de opgave.
De uitvoering van de opdracht vindt plaats in een ziekenhuis in bedrijf, in de nabijheid van een zorg-kritische omgeving zoals Intensive Care Units voor kinderen en neonaten, alsook operatiekamers, MRI’s en verpleegafdelingen.

Afdeling
De afdeling bouwprojecten & inrichting (B&I) is verantwoordelijk voor de advisering, realisatie en verbetering van alle huisvesting en accommodaties binnen het UMC Utrecht. De afdeling heeft, samen met de directie Vastgoed, Huisvesting & Gebiedsontwikkeling, de taak om projecten zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Dit alles terwijl de dagelijkse zorg in het ziekenhuis doorgaat. Op de afdeling werk je samen met ongeveer 25 collega’s. Dit zijn projectengineers, opzichters, projectsecretarissen, interieurarchitecten en projectleiders. Tijdens de weekstart van de afdeling houden collega’s elkaar op de hoogte over elkaars werk, worden verbeterideeën ingebracht en knelpunten besproken.

Profiel
Jouw kennis/ervaring en vaardigheden:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau (in een technische richting);

 • Je hebt een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie, ervaring in een ziekenhuisomgeving of een vergelijkbare omgeving is een pré;

 • Kennis van contractvormen, contractuele zaken, UAV, DNR en regelgeving.

 • Inzicht en overzicht in uitvoeringsproces, fasen, werkwijze aannemer – opdrachtgever

 • Communicatief sterk en overtuigend (stijl, kennis, ervaring) naar aannemer.

 • Duidelijk leidinggevend naar Uitvoeringsteam UMC Utrecht.

 • Communicatief sensitief naar interne UMC Utrecht organisatie.

 • Samenwerkende stijl; hard op de inhoud, zacht op de relatie én evaluerend.

 • Pro-actief handelend;

 • Ervaren dossierhouder en -borger van een omvangrijk project;

 • Snel en efficiënt kennis kunnen nemen van contractstukken (o.a. TO);

 • Ervaringen met planningen en fasering van werken;

 • Ervaring bewaking, onderhandeling en afwikkeling meer- en minderwerken.


Wij bieden
De opdracht biedt jou uitdagend, betekenisvol en afwisselend werk binnen een maatschappelijk bewuste organisatie, je draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in relatie tot het vastgoed. Je komt te werken in een leuk team waarin je samen optrekt en kennis deelt. Wij bieden een prettige, moderne werkomgeving met mogelijkheden om op afstand te werken. Het betreft een tijdelijke functie voor ca. 16 uur/week gedurende een periode van 30 maanden (geschatte doorlooptijd project).

Gewenste startdatum: medio juni 2024

Eisen • Ervaring met uitvoeringsproces als directievoerder met vergelijkbare projecten.


Wensen • Ervaring met het werken in een ziekenhuisomgeving of een vergelijkbare omgeving.

 • Technische opleiding op minimaal HBO niveau


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht