Deelprogrammaleider Aardgasvrije oplossingen

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Als deelprogrammaleider Aardgasvrije oplossingen werk je vanuit het team Duurzaamheid en Economie. Binnen het team werken diverse, project- en programmamanagers, beleidsadviseurs en relatiemanagers samen aan team overstijgende opgaven. Zo werken we samen onder andere aan de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie en een toekomstbestendige stad met een groen en duurzaam buitengebied en een goed vestigingsklimaat voor onze ondernemers. Dat doen we in samenwerking andere teams binnen de gemeente en externe partners.

Je werkt in nauwe samenwerking met het programmateam Energietransitie, collega’s van andere teams en externe partners aan het vernieuwen van het programma Energietransitie. Je bent als deelprogrammaleider onderdeel van het programmateam Energietransitie en werkt aan het vormgeven van jouw programmalijn binnen het programma Energietransitie. Daarbij geef jij sturing aan projectteams en stuurt op de voortgang en succesvolle aanpak van onder andere wijkuitvoeringsplannen “aardgasvrij” en daaraan gerelateerde participatietrajecten.

Je bent verantwoordelijk voor het effectief en verbindend samenwerken met de andere deelprogrammaleiders binnen het programma Energietransitie en met andere collega’s binnen de gemeente. Ook ondersteun je de kwartiermaker Energietransitie bij het informeren en waar nodig besluitvorming in de directie, het college en de raad.

Programma Energietransitie

Samen met partners zoals woningcorporaties, de netbeheerder en onze lokale ondernemersvereniging stelden we een Transitievisie Warmte (TVW) op, waarin staat beschreven hoe onze wijken en bedrijfsterreinen van het aardgas af gaan. Samen met je collega deelprogrammaleiders werk je aan de ontwikkeling van de programmalijn Aardgasvrije oplossingen.

De al lopende inspanningen op het gebied van de Energietransitie in Alphen aan den Rijn worden versterkt georganiseerd via een programmatische aanpak. De komende maanden vindt daarom een kwartiermakerfase plaats, waarin o.a. een programmaplan wordt ontwikkeld. Onderdeel van de programmalijn Aardgasvrije oplossingen vormen:

 • Formuleren doelen en beoogde resultaten programmalijn;
 • Uitwerken beleidscontext op lokaal en bovenlokale schaal;
 • Strategie: vanuit het warmtevraagstuk, rol gemeente en synergie programmalijnen;
 • Benodigde organisatie Inzet, resultaten, mijlpalen;
 • Opstellen integraal stappenplan wijkuitvoeringsplan (WUP), inclusief besluitvormingstraject passend bij onze gemeente;
 • Bronnenstrategie voor lokale en bovenlokale warmtebronnen;
 • Uitwerking van systeemintegratie van warmte en elektriciteit systemen.

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. En dat alles in een unieke combinatie van stad en landelijk gebied in het Groene Hart! Hier komen stedelijke en landelijke vraagstukken en uitdagingen samen en dat maakt Alphen aan de Rijn echt een bijzondere gemeente.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Jij hebt de drive om onze warmte,- en energietransitie tot een succes maken! Jij weet mensen en partijen in beweging te brengen en verschillende belangen in een project te managen. De uitdaging om te pionieren en een project vanaf het begin los te trekken en de interne organisatie en externe partners mee te nemen in de besluitvorming, daar krijg jij energie van. Als jij jezelf hier in herkent, kom dan werken bij Alphen aan den Rijn als programmaleider Aardgasvrije oplossingen binnen team Duurzaamheid en Economie. Samen met project- en programmaleiders werk je aan de doorontwikkeling en uitvoering het onderdeel Aardgasvrije oplossingen binnen het programma Energietransitie.

 • Duur: 12 maanden
 • Optie tot verlenging: 1 maal 6 maanden
 • Uren per week: 20 tot 24
 • Start: 13 november 2023
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Regio: Zuid-Holland

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 november 2023 bericht

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten