Corporate Recruiter

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren bijna 12 miljoen vierkante meter gebouwen en zo’n 83.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, technici, ICT’ers en architecten. Maar ook dataspecialisten, ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.  Afdeling Organisatiestrategie en Ontwikkeling De afdeling Organisatiestrategie en Ontwikkeling (O&O) is onderdeel van de directie Financiën en Bestuursadvisering en levert kennis en vaardigheden die bijdragen aan veranderingen in de organisatie. Denk aan het formuleren van strategie en het in samenhang besturen en begeleiden van veranderstappen. We hebben een RVB-brede oriëntatie. Afhankelijk van de aard van de organisatieverandering kiezen we uit een verscheidenheid aan werkvormen. Je kunt hierbij denken aan het opzetten van een werkgroep, het voeren van de coördinatie en het opstarten van een project of programma. Ook variëren onze rollen van adviseren tot het leiding geven aan een project en van coördineren tot uitvoeren.  Team Werving & SelectieSamen met een coördinator, zes recruiters, twee campus recruiters twee sourcers, vier specialisten arbeidsmarktcommunicatie en twee ondersteuners vorm jij team Werving & Selectie. In dit groeiende en hechte team werken we er hard aan om het wervings- en selectieproces van het Rijksvastgoedbedrijf nóg professioneler te maken en natuurlijk de vacatures te vervullen. Wij werken innovatief en resultaatgericht samen met de vacaturehouders en nemen de leiding in het aanpakken van de (grote) werving- en selectieopgave van het RVB.Door elkaar te prikkelen, er samen de schouders onder te zetten en onze eigen kennis te verruimen, gaan we hier zeker in slagen. En het leuke is: daarvoor krijgen we alle ruimte. We weten elkaar goed te vinden, ook als we thuiswerken. Af en toe borrelen hoort er natuurlijk ook bij! ProjectAls corporate recruiter bij het RVB ben je verantwoordelijk voor je eigen portefeuille aan vacatures. We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s, maar vooral naar technici. Voor jou is recruitment meer dan een vacature vervullen en weer door te gaan naar de volgende. Je bouwt een duurzame relatie op met de vacaturehouders: zij weten dat ze bij jou terecht kunnen voor meer dan administratieve ondersteuning.  Wat je onder andere doet:• Je gaat in gesprek met je vacaturehouders over de wervingsvraag op korte en lange termijn.• Je stelt recruitmentplannen op en schakelt, waar nodig, de hulp in van je collega’s, zoals de sourcer of de AMC specialist.• Je screent binnengekomen cv’s en voert selectiegesprekken.• Je denkt mee over verbeteringen in onze recruitmentprocessen Competenties• Je bent resultaatgericht en kunt op de adequate wijze met alle betrokkenen in het werkproces helder communiceren, samenwerken en verbinden zodat dit ten goede komt aan het verloop en de uitkomst van de werkzaamheden en leidt tot het gewenste resultaat. • Je kunt goed integraal adviseren op het thema werving en recruitment, zowel mondeling als schriftelijk in de vorm van plannen van aanpak en voortgangsrapportages over de werkzaamheden, zodat de vacaturehouder en/of collega’s doelmatig worden geïnformeerd en hierop kunnen voortbouwen. • Je komt op basis van uitkomsten van je analyse, onderzoek – en de resultaten van andere relevante activiteiten en ontwikkelingen – tot integrale advisering. • Je stelt je op als een netwerker, bent politiek-bestuurlijk sensitief en je bezit de nodige overtuigingskracht. Aanvullende informatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht