Coordinerend/specialistisch adviseur

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingJe bent als DevOps coach onderdeel van de IV Transitie organisatie die IV-breed én daarbuiten aan de slag is om de transformatie naar Agile/DevOps werken te ondersteunen. In deze opdracht werk je nauw samen met de andere Agile/DevOps coaches, Tool coaches en SRE's om de verschillende teams te laten groeien in hun volwassenheid. De huidige teams zijn heel verschillend: zowel qua grootte, werkzaamheden, volwassenheid als kennisniveau. Door jouw brede kennis en ervaring in diverse organisaties en transformaties ben je tevens in staat om een advies te geven hoe Agile/DevOps binnen waardeketens in te richten en te optimaliseren. Achtergrond opdrachtDe cruciale rol van IV D-IV speelt een cruciale rol in de steeds verder geautomatiseerde en gedigitaliseerde uitvoering van de bedrijfsprocessen van Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De context waarin zij opereert is uitdagend, complex en politiek/maatschappelijk dynamisch. De vragen aan D-IV kunnen zeer omvangrijk en zeer veranderlijk zijn. Zo moet D-IV snel kunnen inspelen op veranderingen in beleid en regelgeving - zowel op nationaal niveau als vanuit de EU. In een markt met schaars IT personeel moet D-IV snel, wendbaar en marktconform werken om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor het benodigde talent dat moet worden aangetrokken en behouden. Het huidige landschap omvat een fors aantal verouderde it-systemen -sommigen dateren van 50 jaar geleden- en is sprake van een negatieve spiraal. Door een gebrekkige en slecht aanpasbare informatievoorziening kan niet altijd snel en adequaat aan de behoeften worden voldaan. De toestand bij D-IV is voor een aantal processen dan ook kritiek te noemen. D-IV neemt bij het doorbreken van deze negatieve spiraal haar eigen verantwoordelijkheid. In de strategie zijn 3 doelstellingen geformuleerd: Top-3 IT werkgever: Medewerkers zijn trots om voor D-IV te werken. Voor de engineers van D-IV hoort de Belastingdienst weer bij de top 3 werkgevers. 99,9% beschikbaarheid: Een grote mate van stabiliteit en continuïteit voor de business binnen service windows en een hoge standaard van cyberveiligheid. Tijdige en kort-cyclische levering: Features worden afgerond volgens met de business overeengekomen planning en kennen een korte cycle time. De IV- oplossingen voldoen aan de vraag van de business. De transitie Om de strategische doelstellingen te realiseren is het programma Transitie IV opgestart. De activiteiten binnen het programma zijn gericht op het breed invoeren van een Agile DevOps-werkwijze, inclusief de daarvoor benodigde randvoorwaarden en toepassing van moderne technologie in de IV- voortbrenging. In de rol van Agile/DevOps coach begeleid je teams en Agile Release Treinen in Agile Devops Way of Working (SABel). Dit volgens een gestandaardiseerde veranderaanpak ( transitiereis ). De transitie IV drijft vanuit het DevOps thema een kennisontwikkeling binnen het gebied BizDevOps. Om dit gedachtengoed binnen de IV-organisatie te laten landen en te implementeren is behoefte aan technologische en veranderkundige kennis en ervaring van Agile en DevOps implementaties. Je bent als Agile/DevOps coach onderdeel van de IV Transitie organisatie die IV-breed én daarbuiten aan de slag is om de transformatie naar Agile/DevOps werken te ondersteunen. In deze opdracht werk je nauw samen met de andere Agile/DevOps coaches, Agile Coaches, Tool coaches en SRE's om de verschillende teams te laten groeien in hun volwassenheid. De huidige teams zijn heel verschillend: zowel qua grootte, werkzaamheden, volwassenheid als kennisniveau. Door jouw brede kennis en ervaring in diverse organisaties en transformaties ben je tevens in staat om een advies te geven hoe Agile/DevOps Eisen Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten perfect Nederlands kunnen spreken. Opdracht is minder geschikt voor ZZP’ers ivm wet DBA Kennis van SAFE, TeamTopologies, Lean en DevOps is vereist. Is in staat om deze methodes/methodieken makkelijk toe te passen in de praktijk. Zowel kennis als ervaring is aantoonbaar. Diepgaande kennis en ervaring van DevOps-werken en bijbehorende technologie/tooling Agile/DevOps-coaching op WO-niveau in grootschalige veranderopdrachten (>100 teams) in een complexe omgeving (5 jaar) Wensen Kennis van Obeya-Methodiek is een pré. Ervaring in toepassing van tooling (CI/CD pipelines, automated testing, etc) is een pré. Competenties Resultaatgerichtheid Overtuigingskracht Samenwerken Omgevingsbewustzijn Netwerken Motiveren Creativiteit Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht