Coördinerend / Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingOrganisatie en Formatie Specialist/ adviseur organisatie en formatie advisering Organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Onze Corporate Dienst (CD) vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de huidige Staf DG en de RWS-organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed. De opdrachtDoor vele opdrachten op het gebied van organisatie en formatie binnen RWS heeft het team organisatie inrichting tijdelijk ondersteuning nodig op dit aandachtsgebied. De organisatie en Formatie Specialist/ adviseur organisatie en formatie advisering voert zelfstandig en in teamverband adviesopdrachten uit op het gebied van Organisatie en formatieadvisering (O&F) en organisatieontwikkeling. Je adviseert over de organisatie-inrichting en de bijbehorende formatie in lijn met het RWS O&F-kader. Je begeleidt en denkt mee bij de tot stand komen van het O&F-rapport. De Organisatie en Formatie Specialist/ adviseur organisatie en formatie advisering heeft de volgende kerntaken: De adviseur is in staat zelfstandig organisatie en formatierapporten te formuleren en de organisatie te begeleiden bij het vormgeven van dit rapport. De adviseur draagt zorg voor oplevering van tussen- en eindproducten aan opdrachtgever. De adviseur realiseert diverse functiewaarderingsvraagstukken binnen RWS. Aanvullende InformatieAanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht