Coordinator Externe Inhuur

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Geschikt voor ZZP: ja


Het CIZ is in beweging, de komende jaren staan we voor een enorme opgave om de verwachte instroom van personeel uit te voeren. Daarnaast neemt ook de vraag naar extern personeel toe. De afgelopen jaren is het aantal verzoeken om medewerkers in te huren fors gestegen. Om deze complexe werkzaamheden, waarbij veel contact is met externe partijen, goed in te richten en het proces rechtmatig te laten verlopen zijn wij op zoek naar een Coördinator Externe Inhuur.

Functieomschrijving:
Als Coördinator Externe Inhuur bij het CIZ ben je verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces van externe, dat wat zich bevindt op het snijvlak van inkoop, contractmanagement, hrm en recruitment. Je hebt enerzijds te maken met wet- en regelgeving omtrent de inzet van externe professionals binnen het CIZ. Je neemt ruime ervaring mee en weet met up-to-date kennis collega’s te adviseren. Anderzijds met de trends op de arbeidsmarkt. Als Coördinator Externe Inhuur ga jij o.a. aan de slag met het centraliseren van de inhuur van extern personeel. Je werkt nauw samen met recruitment, inkoop en contractmanagement om tot een effectieve en efficiënte inrichting van het inhuurproces te komen.

Verantwoordelijkheden:
Adviseur:
•    Het eerste aanspreekpunt binnen het CIZ met betrekking tot externe inhuur.
•    Adviseur voor de team coaches/managers waarbij je o.a. adviseert over de functie-inhoud/projectomschrijving, soort arbeidsrelatie in combinatie met de arbeidsmarktontwikkelingen, maar ook financieel en op rechtmatigheid. Je bekijkt vraagstukken dus vanuit verschillende perspectieven.
•    Adviseren en ondersteunen van inkoop en contractmanagement HRM bij operationele en tactische beslissingen op het gebied van externe inhuur.
•    Adviseren en ondersteunen van het MT bij strategische beslissingen op het gebied van externe inhuur.
•    Onderhouden van goede relaties met leveranciers en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en samenwerking.
•    Rapporteren over de voortgang en resultaten van alle inhuuractiviteiten.
•    Zorgen voor naleving van alle inhuur wet- en regelgeving en beleid van het CIZ.

Procesbeheer:
•    Het uitzetten van inhuuraanvragen naar bestaande leveranciers.
•    Het uitzetten van offerteaanvragen indien bestaande contractpartijen niet kunnen leveren.
•    Onderhandelen over tarieven en voorwaarden met leveranciers.
•    Adviseren en schrijven van inhuurverzoeken.
•    Uitzetten en opvolgen van mini-competities.
•    Onderhouden van (commerciële) contacten met leveranciers.
•    Onderhouden van goede relaties met leveranciers en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en samenwerking.
•    Begeleiden van kleine en grotere complexere inhuurvraagstukken.
•    Implementeren/optimaliseren van HR-processen en systemen met betrekking tot externe inhuur.
•    Rapportages over en van de volledige inhuurprocedure.

Op te leveren resultaat:
•    Project lid vanuit Recruitment voor de aanbesteding Inhuur Bedrijfsvoering.
•    Succesvolle implementatie van de nieuwe dienstverlening Inhuur Bedrijfsvoering.
•    Succesvolle implementatie herziening beleid wet DBA.
•    Project lid Beleid Externe Inhuur.
•    Succesvolle implementatie Beleid Externe Inhuur.

Je werkt vooral samen met:
•    Inkoop
•    Contractmanager HRM
•    Recruitment
•    Teamcoaches
•    Inhuurleveranciers (Extern)

Functie-eisen:
•    Je hebt minimaal hbo-werk- en -denkniveau;
•    Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soort gelijke functie of als inkoper/contractmanager externe inhuur;
•    Je hebt aantoonbare ervaring met het gehele inhuurproces en de coördinatie hiervan;
•    Je bent proces-minded en houdt ervan om dingen te verbeteren;
•    Kosten zijn voor jou geen mysterie. Je houdt de financiële kaders in de gaten en adviseert en signaleert hierop.
•    Je begrijpt de wijze waarop binnen de overheid wordt gewerkt met inkoopprocedures en contracten;
•    Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring opgedaan binnen het (arbeids)recht: WAB, DBA, WAADI en Wet keten- en Inlenersaansprakelijkheid.

Wie ben je?
•    Je bent organisatiesensitief en kunt mensen enthousiasmeren om samen goede resultaten te boeken.
•    Je bent in staat relaties en netwerken op te bouwen, je beweegt gemakkelijk in een onbekende sociale omgeving, spreekt mensen aan en legt contacten.
•    Je bent een echte verbinder: je zult afdelingsoverstijgend samenwerken met de interne stakeholders, en daarbij met verschillende belangen te maken krijgen.
•    Je herkent snel de hoofdlijnen van een probleem/discussie.
•    Je hebt een goed gevoel voor humor.
•    Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen ten aanzien van het vakgebied.
•    Je bent bekend met het werken met operationeel zelfstandige teams.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht