Coördinator Digitale Toegankelijkheid

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingOpdrachtomschrijving Er zal een Plan van Aanpak moeten worden opgesteld en uitgevoerd. In het plan moeten in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: De overkoepelende randvoorwaarden (wie, wat, hoe) voor de aanpassing applicaties in scope van het besluit digitale toegankelijkheid. Procesplan: afspraken over het starten en beheren van (nieuwe) applicaties onder verantwoordelijkheid van het RVB en het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen voor bestaande. De coördinator heeft als opdracht om het hiervoor genoemde Plan van Aanpak op te stellen en alle activiteiten aan IV kant te coördineren die in het kader van het Plan van Aanpak moeten worden uitgevoerd. Van de coördinator wordt een pragmatische aanpak verwacht met een voldoende doordacht en afgestemd plan dat ook op korte termijn uitvoerbaar is. Onderliggende taken:Het opstellen van het Plan van Aanpak en dit plan afstemmen met alle stakeholders binnen de IV kolom Het maken van afspraken met alle relevante spelers over hun rol in de realisatie van het plan Afstemmen met communicatie over de uitvoering van het plan van aanpak en over eventuele maatregelen om bij te sturen Afstemming met de opdrachtgever aan IV kant over voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak Coördineren van alle uitvoerende activiteiten aan de IV kant, in dat kader afstemmen met de inhoudelijke specialisten over d inhoudelijke werkzaamheden en met leidinggevenden over de inzet en timing van de inzet van hun medewerkers. Achtergrond opdrachtI-Functie Binnen het RVB vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Met de I-functie gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) inzetten op groei, optimalisatie en innovatie door gebruik van nieuwe technieken, vaardigheden en werkwijzen. De I-functie is begin 2021 gestart omdat informatievoorziening een belangrijke factor is voor succes. De I-functie staat onder leiding van de CIO.Digitale toegankelijkheid en open standaarden RVB In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid en toepassing van open standaarden belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een overheidsorganisatie die toegankelijk voor iedereen wil en moet zijn. Zo moet de informatie op onze websites en apps voor iedereen, met of zonder beperking, te volgen zijn. Om grip te krijgen op toegankelijke informatie (inclusief vormgeving) en de lijnorganisatie daarbij te helpen (conform de wettelijke vereisten) is toegankelijkheid verankerd in kennis, processen, producten en diensten. De digitale toegankelijkheid van de websites is inmiddels verbeterd. De afd communicatie is proceseigenaar, vanuit IV wordt een coördinator gezocht die alle benodigde activiteiten binnen IV coördineert zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Focus van de opdracht ligt op de digitale toegankelijkheid van onze intranetten, extranetten en cloudapplicaties. Eisen Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau Kandidaat heeft minimaal vijf jaar als coördinator en/of projectleider leiding gegeven aan ICT activiteiten cq projecten en beschikt over minimaal twee referenties Kandidaat heeft ervaring met het werken binnen grotere organisaties (>1000 medewerkers) Wensen Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als projectleider of coördinator bij het aanpassen van websites en systemen om te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid en open standaarden. Kandidaat heeft kennis en ervaring met de samenwerking met een brede groep stakeholders binnen een organisatie (w.o. afdeling communicatie en afdelingen binnen het primair proces). Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met coördinatie van ICT-activiteiten binnen de Rijksoverheid. Kandidaat beschikt over kennis van ontwikkeling en beheer van websites en applicaties. Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht