Cooödinerend Adviseur use-cases VM-IVRA

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Voor het project Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies (VM-IVRA) binnen het programma Rijkswaterstaat Talking Traffic zijn wij op zoek naar een Coördinerend Adviseur use-cases. Als onderdeel van de opdracht dient intensief te worden samengewerkt met werkgroepen vanuit Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes en het VM-IVRA-project.
Opdrachtomschrijving:

 • Verantwoordelijk zijn voor het opzetten, onderhouden en uitvoeren van het testproces van opgeleverde diensten;
 • Deel uitmaken van het VM-IVRA-projectteam en schakelen met diverse belanghebbenden, onder wie de serviceproviders en regio's. Daarbij houdt hij/zij zoveel mogelijk rekening met de (veranderende) omgeving en wensen van de opdrachtgever en geeft advies op kaders en resultaten;
 • Verantwoording afleggen aan de projectmanager VM-IVRA;
 • Motiveren van het proces en het implementatieteam. Tevens advies geven, begeleiden en controleren van het werk van derden.

De werkzaamheden zullen deels in Utrecht en Delft plaatsvinden.

Achtergrond opdracht
Rijkswaterstaat werkt met het programma Talking Traffic aan innovatieve oplossingen om het verkeer veiliger, schoner en slimmer te maken met behulp van verkeersdata. Dat past binnen de ambitie van overheden om mobiliteitsdata te digitaliseren. Door betrouwbare en toepasbare verkeersdata uit te wisselen met serviceproviders (via NDW) kunnen serviceproviders dit omzetten in persoonlijke, realtime adviezen en routeondersteuning die weggebruikers in-car ontvangen. Zo bereiden wij ons als wegbeheerders samen met serviceproviders en autofabrikanten gezamenlijk voor op de slimme mobiliteit van de toekomst. Dat doen wij door samen met collega-wegbeheerders en serviceproviders met behulp van overheidsdata de informatievoorziening in de auto te verbeteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het creëren van een digitaal informatiekanaal vanuit de verkeerscentrales naar de weggebruiker of door de nood en hulpdiensten absolute prioriteit te geven bij verkeerslichten. Het programma is de paraplu, waarin alle Rijkswaterstaatactiviteiten ten behoeve van Talking Traffic bij elkaar komen. Het programma zorgt voor een beheerste uitvoering van de activiteiten en rapporteert over de voortgang aan de opdrachtgever. Er vallen twee projecten onder dit programma:

 • Intelligente Verkeersregelinstallaties;
 • Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies.

Het project Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies (VM-IVRA) voorziet een meerwaarde in de gehele informatieketen, waarbij een landelijk platform en bijbehorende dienstverlening wordt gecreëerd: het VM-IVRAplatform. Op dit platform worden diensten gedefinieerd die vanuit de netwerkmanagementsystemen van de wegbeheerder worden aangestuurd. Een dienst zal informatie bevatten over bijvoorbeeld een stremming, omleiding of tunnelafsluiting. Met deze informatie zijn serviceproviders in staat verkeersadviezen te verbeteren en daarmee bij te dragen aan de doelen van Talking Traffic.

Eisen

 • Werk- en denkniveau hbo.
 • Ervaring met het problem reporting en tooling, change managementprocessen, de realisatie van testspecificaties, de beoordelingen van testrapportages en de organisatie van feedbackoverleggen. Kennis van softwarearchitectuur en developmentprocessen, koppelvlakspecificaties en verificatietrajecten (keten-, beta-testing en gebruikerstesten).
 • Ervaring met het adviseren en begeleiden van de oplossingen voor technische vraagstukken binnen het domein (6 jaar)
 • Verkeersmanagement en (relevante) ervaring met marktpartijen in hetzelfde domein Relevante ervaring in een complexe (overheids)organisatie en kennis van en inzicht in ketenprocessen van de Rijkswaterstaatorganisatie en de positie van informatievoorziening (IV) daarin opgedaan bij organisaties als Rijkswaterstaat provincies een G4-gemeente of regionale samenwerkingsverbanden (6 jaar)
 • Ervaring met het problem reporting en tooling change managementprocessen de realisatie van testspecificaties de beoordelingen van testrapportages en de organisatie van feedbackoverleggen (3 jaar)
 • Wensen

 • Ervaring met het vertalen van functionele en/of technische eisen naar service level agreement (SLA) of andere contractvormen.
 • Competenties

 • Plan- en organisatievermogen;
 • Organisatiesensitief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Klantgericht;
 • Innovatief handelen.
 • Aanvullende Informatie
  Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support. Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten