Consulent jeugd

Gemeente Opsterland
Direct solliciteren


 • Je voert de werkzaamheden gekanteld uit (d.w.z. de burger faciliteren zijn verantwoordelijkheid te nemen / in zijn eigen kracht te zetten). Je werkt met een brede blik, verricht een integrale intake, maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies.

 • Je voert casusregie uit bij zowel enkelvoudige problematiek als bij meervoudige problematiek. Je bent in staat het gezin als systeem te benaderen en als zodanig te ondersteunen;

 • Je ondersteunt en coacht cliënt (en gezin) om de eigen kracht te (her)vinden en de regie op hun eigen leven te herpakken. Gaat hierbij uit van mogelijkheden en talenten. Maakt draagkracht en draaglast van cliënt/ gezin inzichtelijk.

 • Je levert een uitvoerende bijdragen aan onze pilot schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen in Gorredijk.

 • Je stelt samen met de cliënt/het gezin een ondersteuningsplan op, ondersteunt cliënt/gezin bij de uitvoering van het plan en stelt dit plan daar waar nodig bij. Ook leg je contacten met de externe zorgaanbieder die de zorg gaat aanbieden.

 • Je biedt ondersteuning in de vorm van kortdurende en kort cyclische psychosociale hulpverlening en casemanagement en maakt hierbij gebruik van bestaande methodieken afgestemd op de hulpvraag. Je biedt hierbij regie en coördinatie, organiseert zo nodig overleg en werkt methodisch (doelgericht, systematisch, procesgericht).

 • Je beoordeelt wanneer de inzet van andere professionals en specialisten noodzakelijk is en behoudt in dit proces en de verdere samenwerking de casusregie. Initieert zo nodig multidisciplinair overleg, of neemt hieraan deel.

 • Je hebt oog voor de veiligheid van het kind/de jeugdige (en het gezin): signaleren van risicofactoren op veiligheid en ontwikkelingsbedreiging. Je kunt snel tot een eerste diagnose (risico-inventarisatie) komen en bent in staat de meldcode te doorlopen en waar nodig crisisinterventies te verrichten.

 • Je werkt samen met uiteenlopende netwerken zoals gemeente, scholen, huisartsen, GGD, de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en hulporganisaties, politie en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak.

 • Je levert een uitvoerende bijdrage (voeren van gesprekken met leerlingen) aan onze pilot Maatschappelijk werk op de basisscholen in Gorredijk.


Verantwoordelijkheden

Jij bent verantwoordelijk voor het algehele proces dat leidt tot nieuwe contractafspraken WMO.

Je bent in staat om met de bestaande projectgroep op een structurele, duidelijke en open wijze stappen in dit aanbestedingsproces te zetten.

Je zorgt er in helder taakgebruik voor dat het onze voorwaarden, wensen en eisen duidelijk op papier komen in een aanbestedingsdocument.

Je opereert op een positieve, resultaatgerichte en doortastende wijze waarbij je mensen meeneemt en niet bang bent is om waar nodig sturend en doortastend te zijn

Je stuurt een  groep aan op het behalen van resultaat.

Je blik is zowel intern als extern gerichte. Je bent goed in het werken aan draagvlak en binding van belanghebbende en besluitvormende partijen.

Je beweegt je sterk en makkelijk in bestuurlijk -en managementcontact met zorgaanbieders en begrijpt de belangen die daar kunnen spelen.

Je bewaakt de voortgang van het project, verder signaleer je tijdig eventuele knelpunten en neem je proactieve maatregelen om deze op te lossen;

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 oktober 2024 voor 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Eisen • SKJ of BIG registratie

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

 • rijbewijs B


Wensen • Je beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld SPH of Social Work).

 • Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring in een vergelijkbare rol bij ee.n gemeente

 • Je hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring in de functie van consulent Jeugd.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Direct solliciteren