Consulent Jeugd- en Gezinsteam Eemnes

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Jouw opdracht is hulp bieden en advies geven aan jeugdigen en gezinnen in de gemeente Eemnes. Je bent nauw betrokken en analyseert de hulpvraag van de jeugdigen en belanghebbenden en verzamelt de noodzakelijke informatie. Je denkt mee met en versterkt professionals die in de basisvoorzieningen werken. Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team.

De hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. De medewerkers stimuleren dat het gezin zelf de regie houdt (of neemt) over hun eigen situatie. Het team werkt met de JIM aanpak.

Het team is in ontwikkeling om lokaal de transformatie vorm te geven, door zelf meer eigen begeleiding te gaan inzetten en meer te gaan samenwerken met informele hulp.

Het jeugd- en gezinsteam (JGT) is een plek waar ook professionals terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook is het JGT de toegangspoort tot (meer) gespecialiseerde hulp.

Onze kernbegrippen zijn: focus op gezin, niet praten over maar met, dichtbij in de buurt op school of thuis, vroegtijdig signaleren, een generalistische aanpak, niet-problematiseren, gericht op versterken eigen regie, mobiliseren informeel netwerk en verminderen van doorverwijzing naar specialistische zorg.

6 maanden - 24 uur in de week - 0,67 fte

De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten