Consulent CMD jeugdzorg

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Als Wijkconsulent Jeugd draag jij bij aan een veilig opgroei klimaat voor jeugdigen. Jij ondersteunt en adviseert ouders en jeugdigen bij het vinden van oplossingen en krijgen/behouden van de eigen regie. Hiermee beperk je de instroom naar specialistische zorg en bevorder je de uitstroom van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning. Maak jij met jouw bevlogenheid, lef een daadkracht het verschil?

Wat je gaat doen

De vragen die je krijgt zijn heel divers, waarbij je ook nauw samenwerkt met je collega’s in het wijkteam. Je werkt integraal vanuit je specialisme jeugd. Je gaat op zoek naar “wat er wel kan”. Dat betekent dat je:

  • Je kijkt samen met het gezin welke ondersteuningsbehoefte er is. Daarbij maak je de afweging of de gevraagde ondersteuning in overeenstemming is met de jeugdwet en beleidsregels van de gemeente.
  • Je versterkt de mogelijkheden van het gezin, waarbij zij zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen.
  • Je coördineert en regisseert de gemaakte afspraken met alle (in)formele betrokken partners.
  • Je werkt nauw samen met ouders, jongeren, vrijwilligers en collega’s uit andere organisaties en gemeenten (het netwerk).
  • Je richt je op opvoedkundige, relationele, materiële, individuele, financiële- en maatschappelijke problemen (kind centraal en systemisch kijken).
  • Indien nodig, doorverwijs je naar specialistische zorg.

De eisen

Alles uitklappen

Een HBO/HBO+ opleiding gericht op social work/SPH/Pedagogiek.

Ervaring in een vergelijkbare functie en inhoudelijke kennis van het vakgebied.

Je bent geregistreerd als jeugdzorgwerker SKJ (of vergelijkbaar).

Je bent een bevlogen professional met lef en daadkracht.

Tenslotte ben je een samenwerker en werk je integraal binnen het wijkteam.

Bekijk opdracht