Communicatiemedewerker

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Een bruisende organisatie, vol ideeën en iniatieven, waar collega’s zich dagelijks gepassioneerd inzetten voor het versterken van het vakmanschap van de DJI-medewerkers. Door trainingen te verzorgen, leeractiviteiten te ontwikkelen, contact met de klant te onderhouden én up-to-date te blijven met de laatste nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap, veiligheid, zorg en begeleiding. Dat is het OI.

Binnen de 5 units van het OI worden opleidingen ontwikkeld, gedoceerd, gepland en ondersteund. Vanuit de Visie Leiderschap DJI en de daaruit voortvloeiende nota Permanente verankering van leiderschap in DJI ligt de opdracht bij het OI een nieuwe unit op te richten. Binnen de nog op te richten unit zullen alle DJI-brede activiteiten plaats vinden op het gebied van de ontwikkeling van Leiderschap en professionalisering. Dit is breder dan opleiden alleen, en omvat ook het activeren van de doelgroep en het mogelijk maken van ontwikkeling.

Vooruitlopend op de invulling van de formatieplaats voor de communicatiemedewerker werk je samen met de (interim) unitmanager aan de communicatie met betrekking tot de nieuwe unit, met de focus op de LeiderschApp. 

Functie-eisen

  • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
  • De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie (3) jaar werkervaring als communicatiemedewerker.Kandidaat heeft bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring met het beheren van social media
  • Kandidaat heeft bij voorkeur relevante werkervaring binnen het vakgebied Leiderschap (10 punten).
  • De kandidaat heeft werkervaring met het communiceren binnen een bestuurlijke omgeving (10 punten). 

Competenties

  • Bestuursensitiviteit
  • Samenwerken
  • Plannen en organiseren
  • Netwerken 

Arbeidsvoorwaarden

6 uur per week. Meer uren is niet bespreekbaar.

Bedrijfsinformatie

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Voor DJI worden de inkooptrajecten van verschillende DJI-inrichtingen en vestigingen centraal geregeld vanuit het IUC DJI. Voor meer informatie over DJI kunt u terecht op de www.dji.nl/over-dji. 2. Omschrijving afdeling Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Opleidingsinstituut Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken op het gebied van detentie van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner. Het OI is een echte doe-organisatie, en er heerst een hoge betrokkenheid, motivatie en drive, en grote collegialiteit. Bij het OI werken circa honderdtwintig DJI-collega’s en het OI zet daarnaast ook ongeveer 150 externe trainers in in een flexibele constructie. Het OI zorgt ervoor dat nieuwe DJI-medewerkers opgeleid en gecertificeerd aan hun werk kunnen beginnen, bijvoorbeeld door het aanbieden van basisopleidingen voor executieve medewerkers. Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het levenslang leren en het nieuwe onderwijs. Zo kan het Pagina 3 van 9 Opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist. 

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht