Communicatieadviseur Projecten Openbare Ruimte 32 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Amersfoort is met zo’n 160.000 inwoners een groeiende stad die zich snel ontwikkelt, vol initiatieven. Een groene stad ook. Een stad waarin inwoners mee kunnen doen en niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Zeker als het gaat om veranderingen in de directe leefomgeving vinden we het belangrijk dat inwoners goed worden geïnformeerd en mee kunnen praten over hoe de inrichting beter kan. Is dit ook voor jou als communicatieadviseur belangrijk? Dan hopen we dat je reageert!

Je bent onderdeel van de afdeling Publiekscontact en Advies (PCA). Collega’s van het Klant Contact Centrum, het Mediateam en communicatieadviseurs werken in deze afdeling nauw samen.
Als communicatieadviseur Projecten Openbare Ruimte (POR) werk je met collega’s van de verschillende vakafdelingen en externe opdrachtnemers in projectteams samen aan het klimaatbestendig aanleggen, vernieuwen en vergroenen van de openbare ruimte. Zowel onder de grond (riolering, groeiplaatsen voor bomen) als daarboven (wegen, paden, pleinen, parkeerplaatsen). Daarnaast adviseer je over het dagelijks beheer en onderhoud van wijken, parken en bosgebieden. Jij bedenkt wat nodig is om met inwoners in gesprek te gaan over wat hierbij voor hen van belang is. Je adviseert projectleiders en wijkbeheerders, verzorgt de communicatie, begeleid bijeenkomsten en evalueert de effectiviteit van onze communicatie.

Daarnaast ben je als communicatieadviseur inzetbaar op klussen waarbij vanuit de organisatie gevraagd wordt om communicatieadvies en -ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het meelezen op stukken, het adviseren over het betrekken van doelgroepen, of het op orde brengen van informatie die via verschillende kanalen wordt aangeboden.
In de verdeling van je tijd werk je ongeveer 24 uur per week aan de projecten openbare ruimte en 8 uur per week op overige klussen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt minimaal 3 jaar recente ervaring als communicatieadviseur.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met bewonerscommunicatie.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt ervaring bij een lokale overheid. 
  • Je hebt ervaring met bewonersparticipatie.
  • Je hebt ruimtelijk inzicht met interesse in techniek, natuur en milieu. 
Competenties:

  • Je kunt snel schakelen tussen verschillende projecten, bent flexibel, maar ook duidelijk en zo nodig kun je vasthoudend zijn.
  • Je beschikt over de communicatieve vaardigheden om op alle niveaus te adviseren en je steek ook zelf graag de handen uit de mouwen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06093
Omgeving: Amersfoort
Startdatum: 1 december 2023
Einddatum: 1 juni 2024
Optie op verlenging: ja, 3 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 10 november 2023 in de ochtend
Sluitingsdatum: vrijdag 3 november 2023 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten