Communicatie- & Participatieadviseur

Gemeente Woudenberg
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Wat ga je doen?

Als Communicatie- & Participatieadviseur ga jij aan de slag met het ontwikkelen van de nieuwe participatiekader. Dit doe je aan de hand van een startnotitie die onlangs is goedgekeurd door de raad. Hierin staan de 4 stappen omschreven die Woudenberg door wil lopen om te komen tot een nieuw beleidskader. Met dit nieuwe beleidskader wil de gemeente richting geven aan hoe de participatie in Woudenberg ingevuld gaat worden.

Je brengt hiervoor als eerste de wensen omtrent participatie van onze belangrijkste stakeholders in kaart. Dit doe je onder andere door, eventueel in samenwerking met een externe begeleider, in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Uiteraard probeer je er ook achter te komen wat de wensen van onze inwoners zijn. Aan de hand van de opgehaalde informatie bepaal je welke vormen van participatie de gemeente straks hanteert en op welke momenten binnen welke processen participatie plaatsvindt.

Hierbij kijk je naar welke verschillende methoden gebruikt worden om participatie te verbeteren. Vervolgens bepaal je welke hulpmiddelen ingezet moeten worden om deze vormen van participatie tot een succes te maken. Aan de hand van de opgehaalde informatie stel je verschillende scenario’s op die in verschillende mate voldoen aan de wensen, het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit. Deze scenario’s leg je, samen met je opgestelde beleidskader, voor aan de gemeenteraad.

Tegelijkertijd willen ze graag dat je meekijkt met een lopend project of lopende projecten hoe de participatie daar is geregeld en wat ze daar van kunnen leren.

Je bent aangesloten bij het team Communicatie, bestaande uit twee communicatieadviseurs en een communicatiemedewerker. Waar mogelijk zullen zij ondersteunen en faciliteren in het proces.

Enkele concrete werkzaamheden:

 • D.m.v. gesprekken informatie ophalen bij stakeholders;
 • Opgehaalde informatie concretiseren tot een advies;
 • Je houdt overzicht en bewaakt de strakke planning.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent expert op het gebied van participatie en hebt hier ook je eigen ideeën over;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij bijvoorbeeld een gemeente, de Rijksoverheid of een provincie;
 • Je hebt ervaring met het schrijven van beleid;
 • Je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van participatieprocessen;
 • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden.

Functie wensen:

 • Je bent omgevingsbewust met een goed ontwikkelde bestuurlijke en politieke antenne;
 • Je bent sociaal vaardig en kunt goed de verbinding met anderen leggen;
 • Je bent in staat om de verschillende belangen goed in te schatten en te verwerken in een beleid;
 • Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden;
 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten