Coach Sociaal Domein

Gemeente De Fryske Marren
Bekijk opdracht


Wij handelen vanuit de vraag van de inwoner (en beoordelen niet het ‘recht op zorg´ of een ‘claim’) en helpen hem bij het zelf bedenken en uitvoeren van een oplossing en nemen daarvoor zoveel tijd als nodig is. Indien nodig bieden wij zelf kortdurend ondersteuning of zetten wij (tijdelijk) een (maatwerk)voorziening in.

Als professional benutten wij onze handelingsruimte en nemen onze verantwoordelijkheid. Kortom: we doen wat nodig is en handelen vanuit de bedoeling van de wet (en niet vanuit ‘de letter van de wet’ of strakke kaders)

Wij handelen vanuit vertrouwen in de inwoner, in collega’s en ketenpartners.

Wij bieden de inwoner één aanspreekpunt vanuit het SWT. (1H1P1R)

Wij kennen de sociale basis met informele en formele voorzieningen en werken met hen samen in het gebied of de wijk.

De medewerkers van het cluster Wmo kunnen zich vinden in deze missie en visie. Zij zijn echter op dit moment, als gevolg van de hoge werkdruk in de afgelopen jaren, meer een ‘indicatie orgaan’ geworden dat volgens strakke kaders een claim beoordeelt, dan een wijkteam dat werkt volgens de bovengenoemde missie en visie. Om de missie en visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk, in contact met cliënten, zorgaanbieders, collega’s en ketenpartners is meer nodig dan alleen het opschrijven ervan. Dit vergt voortdurend bewustzijn van een andere manier van benaderen, denken, handelen en samenwerken.

Verantwoordelijkheden

Om deze gedragsverandering bij de medewerkers te bewerkstellingen is een coach nodig. Iemand die de medewerkers bewust maakt van de huidige manier van werken en denken en die de vertaling van de missie en visie maakt naar de nieuwe manier van werken en welke gedragsverandering hiervoor nodig is.

Hiervoor zal de coach de huisbezoeken voor- en nabespreken met medewerkers, eventueel mee op huisbezoek gaan en de casuïstiek overleggen begeleiden. Te meer, omdat men in de waan van de dag gemakkelijk terug kan vallen in het oude patroon van indicatiestellen en claimbeoordelingen.

De gesprekken staan gepland op 25 april 2024 in de ochtend.

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 mei 2024 tot en met 1 augustus 2024 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met maximaal 2 x 3 maanden.

Eisen  • Aantoonbaar ruime kennis van de wet- en regelgeving van de Wmo

  • Aantoonbare ervaring als coach/gedragsveranderaar

  • Minimaal afgeronde hbo-opleiding

  • Relevante werkervaring in het sociaal domein binnen een gemeente

  • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.


Wensen  • Aantoonbare ervaring in het beoordelen van aanvragen binnen de Wmo

  • Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van coaching

  • Minimaal hbo-opleiding in de richting van Social Work, psychologie of HRM

  • Minimaal twee jaar ervaring als coach/gedragsveranderaar binnen het sociaal domein


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht