Business manager

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Je komt te werken op de afdeling Containers van de hoofdafdeling Business & Accounts. Deze afdeling is primair verantwoordelijk voor accountmanagement van bestaande klanten, sales & marketing richting prospects/nieuwe klanten/ shippers & forwarders, relatie- en stakeholder management van beïnvloeders en enablers (van de ketens) voor de port of Rotterdam. Verder draagt de afdeling eindverantwoordelijkheid voor de opbrengsten uit verhuur van grond(contractopbrengsten), zee- en binnenhavengeld, het rendement op klantgebonden investeringen (business case). Verder de bijbehorende marketing alsmede de promotie van de haven van Rotterdam aan de wereldwijde business community. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor account- en stakeholder gerelateerde business development en het initiëren en uitvoeren van keten overstijgende verbeterprogramma’s welke in de dagelijkse business van accounts en stakeholders vallen. Dit laatste wordt ingevuld door functioneel samen te werken met de afdelingen van Commercie en breder binnen HBR.

De werkzaamheden zijn projectmatig van aard, zie onderstaande specificering: 
Sectoroverleg weg
Bij het sectoroverleg heeft een evaluatie plaatsgevonden voor een nieuwe aanpakIn de recente heisessie (terugkoppeling komt nog) is afgesproken dit projectmatiger, met meer commitment en eigenaarschap op te pakkenFocusgebieden hierbij zijn
Spreiden containerstromen wordt gezien als prio 1 (hoe te schalen/sterkere voortgang te boeken)Dynamische havenplanning wegvervoer in 2030 (bewust ambitieuze target)Verduurzaming wegvervoer met zero emission in 2030/2035 (bewust ambitieuze target)Verminderen plat en leeg rijden trucksVerkeersveiligheid
Hier zullen een paar concrete projecten worden gedefinieerd waaraan de BM-er een deel van de tijd zal moeten bestedenQua werk: inhoudelijk, organisatorisch (mede trekker)
Verduurzaming weg
Voor het project road to zero emission wegvervoer heeft in de afgelopen maanden het marktonderzoek plaatsgevondenDe bevindingen zullen uiterlijk januari worden opgeleverd waarna de roadmap met acties gevuld kan wordenHet betreft hierbij rollen/posities van HbR om deze verduurzaming te faciliteren en waar mogelijk te versnellenDe BM-er zal een deel van de tijd moeten besteden aan het uitwerken van deze roadmap
Port Alert
Binnen Port Alert is het relatiemanagement de verantwoordelijkheid van BM-erPort Alert is een goed initiatief (oa verkeersveiligheid, logistiek efficiëntie en duurzaamheid) met mogelijke doorontwikkeling naar meer integrale/dynamische havenplanningPartijen (vooral terminals) sluiten nog niet heel soepel aan, ivm onwil bij het willen tonen van disrupties/incidenten op de eigen terminalMoeten stappen in gezet worden, de BM-er zal een deel van de tijd hieraan moeten besteden.

Functie kennis en eisen:

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en kennis van/affiniteit met haven gerelateerde containerlogistiek

Ervaring met het schakelen met overige typen bedrijven die actief zijn in de container wegketen, zoals overheid, onderzoekinstanties, branche organisaties is een pre

Ervaring met communiceren/afstemmen/samenwerken met marktpartijen die een rol spelen in de container wegketen is een pre

Kennis van de specifieke rol & verantwoordelijkheden van het HbR en de rol die het HbR wil spelen in het efficiënter en duurzamer maken van de keten en modaliteiten is een pre

Specifieke ervaring op containerweglogistiek is een pre

Bekijk opdracht