Business Analist P&O (3 FTE) | Utrecht

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Business Analist P&O (3 FTE) kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Dit profiel heeft als basis het e-CF profiel Business Analyst: “Analyses the business domain and optimises business performance through technology application.”
Je zult vanuit jouw rol als business analist een bijdrage leveren aan de opdracht om in gezamenlijkheid met meerdere Defensie onderdelen te komen tot een vastgestelde en geborgde visie op de vervanging van de HR IT systemen. Lopende initiatieven en projecten moeten bijeen gebracht worden en er dient een ontwerp voor een nieuw HR IT landschap te worden opgesteld. Het uiteindelijke doel is om tot een vernieuwd HR IT landschap te komen ter ondersteuning van de gehele Defensie organisatie.

Takenpakket:
1. Inventariseren huidige processen binnen het P&O domein en de vertaling daarvan naar de huidige en toekomstige IT;
2. Adviseren over de impact van beoogde wijzigingen in de processen op het P&O datamodel;
3. Afstemmen van de oplossingen en architectuur met enterprise en solution architecten;
4. Vertaling van de behoefte vanuit gebruikers, werkzaam binnen P&O domein binnen Defensie, naar use cases en flows van gegevens;
5. Uitwerking van gebruikersbehoefte en technische eisen naar een geprioriteerd PvE t.b.v. verwerving van de oplossing;
6. Monitoren en afstemmen tussen projecten en initiatieven waarvoor een afhankelijkheid bestaat;
7. Bijdrage leveren aan de uitwerking van projectvoorstellen met input van specialisten van verschillende betrokken afdelingen/stakeholders;
8. Bijdrage leveren aan het toetsen van de naleving van de gekozen architectuuroplossing en enterprise architectuur tijdens de realisatie- en implementatiefase van een project;
9. Adviseren over oplossingen voor knelpunten tijdens de realisatie- en implementatiefase van een project.

Achtergrond

De geschetste werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Personele, Organisatie en Medische IT organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Commando Materieel en IT (COMMIT). De afdeling POM IT draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De business analist zal in ieder geval ten dele werkzaam zijn binnen het Programma Vernieuwing HR IT waar de afdeling POM IT aan bijdraagt. Dit programma beoogt door de vervanging van een 60-tal applicaties, om hiermee nieuwe functionaliteiten te realiseren die nodig zijn om deze HR ambitie te faciliteren. De aandachtsgebieden binnen het programma beslaan de volle breedte van het Personeel en Organisatiedomein voor de hele Defensie organisatie. Denk daarbij aan applicaties en functionaliteiten ten behoeve van werving en selectie, talent management, personeelsmanagement maar ook payroll en welzijn. Het programma is daarmee één van de vijf grootste IT-programma’s van Defensie.

Organisatie

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht