Business Analist DEK – A0513777 | Gouda

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Business Analist DEK – A0513777 kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Jouw opdracht: Business Analist Digitalisering Executieketen (DEK).
Als onderdeel van de digitalisering van de strafrechtsketen wordt de samenwerking tussen partijen in de uitvoering van voorlopige hechtenis verder gedigitaliseerd. Het ontwerp en de implementatie van een nieuwe digitale manier van werken heeft forse impact op de werkwijze en informatievoorziening van de Divisie Individuele Zaken, de Divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring (GW/VB) en de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen. Voor zowel ontwerp van samenwerking en uitwisseling met DJI’s ketenpartners als voor de implementatie binnen DJI moeten diverse business analyses uitgevoerd worden. In samenwerking met de implementatiecoördinatoren ben je betrokken bij een aantal projecten binnen DEK. Je bent als business analist betrokken in de zowel ontwerp als in de fase van de ontwikkeling en implementatie van de betrokken DJI IV voorzieningen. Je bent onderdeel van het projectteam Digitalisering Executieketen (DEK) waarbij je betrokken bent bij de migratie van de bestaande IV voorzieningen, optreedt als aanspreekpunt voor businessvragen en deel uitmaakt van het testteam, waarbij je onder andere specificaties en acceptatiecriteria uitwerkt en RFC’s opstelt.

Achtergrond

De opdrachtgever is afdeling Informatiemanagement en Architectuur (IMA) die samen met de afdeling Functioneel Beheer en de afdeling Dienstenmanagement de Informatievoorzieningsdienst (IVD) vormt. Binnen de DI werkt IMA nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Programma’s en het CIO-office. De directie staat onder leiding van de CIO van DJI en ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. Binnen Bureau Informatiemanagement werken de Informatiemanagers en de businessanalisten nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. De businessanalist is de spin in het web waar het gaat om het specificeren en vertalen van functionele wensen en eisen naar IV oplossingen. De businessanalist staat in nauw contact met de collega’s uit het primair proces.

Organisatie en cultuur

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initieert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht