Beleidsrealisatie Medewerker

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

In de functie van Coördinerend senior medewerker gerechtelijke incasso lever je een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de centrale incassofunctie van het organisatieonderdeel Belastingen Je werkt enerzijds als een ervaren allround incassomedewerker en anderzijds ben je gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures. In het kader van deze specialisatie ben je belast met het overdragen van dossier aan de gerechtsdeurwaarder en het onderhouden van contact daarover met stakeholders in de kete

Werkzaamheden

 • Beheren van complexere incassodossiers en zorgen dat de geplande acties tijdig en correct worden uitgevoerd;
 • Onderhouden van contact – zowel schriftelijk als mondeling (telefonisch) – met schuldenaren, vertegenwoordigers en opdrachtgevers;
 • Onderhouden van contract met gerechtsdeurwaarder inzake overgedragen dossiers;
 • Opstellen en overdragen van exploten aan de gerechtsdeurwaarder;
 • Bewaken van gerechtelijke procedures en het initiëren van beslag en executie;
 • Opstellen van conclusies bij verweer en optreden namens de gemeente bij comparities;
 • Behandelen van complexere bezwaarschriften en klachten;
 • Zowel intern als extern optreden als aanspreekpunt binnen het vakgebied;
 • Voortgang volgen en rapportages maken;
 • Aansturen van medewerkers;
 • Beleidsnotities maken.

Belastingen levert samen met de burgers en ondernemers een belangrijke financiële bijdrage aan de stad Amsterdam. Het heffen van belastingen en innen van vorderingen draagt bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen en het leefbaar houden van de stad. Belastingen geeft op een professionele wijze uitvoering aan deze belangrijke opgave. Dit betekent dat de organisatie klantgericht en dienstverlenend is, maar ook dat de organisatie duidelijk zichtbaar is door toezicht, controle en handhaving. Het betalen van belastingen en andere vorderingen wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt voor de bewoners en ondernemers in Amsterdam. Wij zorgen er ook voor dat dit eerlijk gebeurt: iedereen die dat kan, levert zijn of haar deel.
Afdeling Invordering & Incasso
Draagt zorg voor de inning en invordering van alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen van de gemeente Amsterdam. Als deskundig en betrouwbaar ketenpartner zorgt Incasso & Invordering ervoor dat vorderingen op bewust beheerste wijze, vanuit een visie “help de klant betalen” zo snel mogelijk worden afgedaan met maximale opbrengsten, minimale kosten en een hoge kwaliteit van dienstverlening aan zowel de ketenpartners (crediteuren) als de burgers en bedrijven (debiteuren). In het kader van armoedebeleid worden kwijtscheldingsverzoeken afgehandeld.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt over actuele kennis van privaatrecht.
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de (dwang)invordering van bestuursrechtelijke geldschulden.
 • Je bent in het bezit van een HBO diploma.

Wensen bij de opdracht:

 • Je beschikt over kennis van en ervaring met Amsterdamse applicaties (k2b, AFS, Citycontrol, Vyzyr, medewerkerportaal, Historieportaal) en werkwijze met gemeentelijke opdrachtgevers.
 • Je hebt twee jaar ervaring met coördinatie, aansturing en het schrijven van beleidsstukken.
 • Je hebt vijf jaar ervaring op het gebied van (gerechtelijke) incasso.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Verantwoordelijkheid

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06082
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 9-11-2023
Einddatum: 1-5-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 – 36
Sluitingsdatum: vrijdag 03 november om 17:00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail – Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten