Beleidsadviseur participatie

Gemeente Den Helder
Bekijk opdracht


Als beleidsmedewerker in Team Participatie krijg je te maken met alle onderdelen van het sociale domein.
Vanwege alle ontwikkelingen die nu spelen en die elkaar behoorlijk snel opvolgen, vinden wij het belangrijk dat je voor alle beleidsproducten waarmee je bezig bent, bekijkt welke collega’s van de verschillende gemeentelijke disciplines je nodig hebt en hen actief hierbij betrekt.
Een analytische insteek in combinatie met een positief-kritische houding, met oog voor de vele belangen die niet vanzelfsprekend op elkaar aansluiten en daarbij horende communicatievaardigheden, zijn daarom onontbeerlijk.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat je collega’s, de bestuurders, de externe samenwerkingspartners en als begin en eind de inwoners van onze gemeente de vruchten plukken van jouw beleidswerk.
Verder:

 • Ben je in staat om relevante maatschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen te signaleren, te interpreteren en in een visie in ieder geval voor de korte termijn te vertalen.

 • Onderhoud je contact met de politiek en andere interne en externe relevante netwerkpartners, waaronder de teammanagers van andere disciplines, interne- en externe beleidscollega’s en zorgaanbieders.


Deze opdracht richt zich concreet op het aandachtsgebied schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Werkzaamheden zijn:
- Schrijven van uitvoeringsplan schulphulpverlening
- Schrijven/actualiseren van (beleids) nota armoedebeleid
- Vaststelling van subsidies van partners/organisaties op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Kandidaatomschrijving


Minimaal drie jaar werkervaring als beleidsmedewerker/adviseur op het sociaal domein
Ervaring met schuldhulpverlening en armoedebestrijding
Afgeronde HBO opleiding
Bij voorkeur iemand die snel kan starten (pré)

Interviewplanning


De interviews vinden plaats in de laatste week van juni of eerste week van juli.

Toelichting op rooster


Thuiswerken is mogelijk, echter wordt verwacht dat je minimaal één dag op kantoor aanwezig bent

Eisen • OpleidingDe kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde hbo opleiding.

 • WerkervaringDe kandidaat heeft minimaal drie jaar werkervaring als beleidsmedeweker/adviseur sociaal domein


Wensen • Beschikbaarheid
  De kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 15 juli of eerder. Geef dit duidelijk aan in het C.V.

 • Ervaring 1
  De kandidaat heeft in de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met beleid op het gebied van schuldhulpverlening óf armoedebestrijding/minimabeleid. Geef dit duidelijk aan in het C.V.

 • Ervaring 2
  De kandidaat heeft ervaring met het schrijven van een uitvoeringsplan schuldhulpverlening. Licht het antwoord duidelijk toe.

 • Interview Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
  Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  WerkervaringKennisCompetenties: Zelfstandig werken

 • Werkervaring
  De kandidaat heeft minimaal vijf jaar werkervaring als beleidsadviseur sociaal domein.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht