Agile-LEAN Coach/facilitator | Amersfoort

FlexSpot®
Bekijk opdracht

De functie Agile-LEAN Coach/facilitator kun je ook vervullen op basis van een met FlexSpot®.

Opdrachtomschrijving
Als Agile / LEAN facilitator ondersteun je voortbrengingsteams om op een wendbare manier kortcyclisch iteratief opleveren. Je doet dit dan ook in nauwe samenwerking met de voortbrengingsteams. Je richt je ook op patronen en zaken in de organisatie context die de gewenste groei van de teams in de weg zitten. Je signaleert die en adresseert die op het juiste niveau. Je toont daarbij doorzettingsvermogen. Je bent een kei in het praktisch maken van continu verbeteren en weet dat te integreren in de mindset en manier van werken van de teams. Je zoekt daarbij steeds de verbinding tussen datgene wat je waarneemt en datgene wat goed aansluit datgene waar nu urgentie op ligt. Daarbij realiseer je je dat sommige benodigde verbeteringen naar ‘een hoger dek’ gebracht moeten worden en daar faciliteer jij in. De gevraagde resultaten in deze opdracht zijn niet alleen materieel. Het is belangrijk in deze opdracht dat er gewerkt wordt aan gezamenlijk begrip van elkaar en van de situatie en context waarin de relevante zaken zich afspelen, zodat dit leidt tot gezamenlijke uitgangspunten als fundament om de samenwerking op te verstevigen.

Achtergrond
De afdeling Hoog Gerubriceerde Infrastructuur – Systeem Ontwikkeling (HGI-SO) staat voor een uitdagende opdracht om een verbouwing te doen ‘met de winkel open’. Dit terwijl een onze technische specialisten zeer gevraagd en daarmee een ‘schaars goed’ zijn. Het is van het hoogste belang dat HGI-SO haar leverbetrouwbaarheid verhoogt, omdat zowel de operatie als ketenpartners ons nodig hebben om strategische plannen te realiseren. We zijn daarvoor de inrichting en werkwijze van de afdeling aan het optimaliseren. de werktitel daarvan is: ‘Lekker Werken – Steeds Slimmer – (de) Juiste Dingen (doen)’. We willen de teams die de voortbrenging doen optimaal organiseren en faciliteren zodat zij gefocused kwaliteit kunnen leveren op hun vakgebied. Door vroeg in het proces opdrachten helder en concreet te maken, faciliteren we de voortbrengingsteams om optimaal te leveren, zowel in volume, kwaliteit als voorspelbaarheid. De Agile facilitators hebben een cruciale rol in.

Organisatie
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht