Adviseur-Waterkwaliteitsmodellen

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit morgen

Opdrachtomschrijving:
Het betreft een functie voor twee dagen per week ivm zwangersverlof in de periode van augustus 2024 tot maart 2025.
In de tijd werk je aan de doorontwikkeling van het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM), onderdeel van het Nationaal Water Model (NWM). Zie voor meer informatie LWKM_IPLO. Met het verbeterde model wil Rijkswaterstaat in 2026 berekingen maken voor de Kaderrichtlijn Water in opdracht van DG Water en Bodem.
Je bent verantwoordelijk voor het functioneel beheer en het operationele aanspreekpunt voor Deltares en Wageningen Environmental Research, de kennisinstituten die de doorontwikkeling uitvoeren. In de ambitie om het instrumentarium tijdig geschikt te maken voor Rijk en regio begeleidt je opdrachten aan Deltares en Wageningen.
Je toetst de opgeleverde producten en onderhoudt actief de contacten met de belangrijkste stakeholders (PBL, RIVM, DGWB, waterschappen).

De werkzaamheden houden in:
• Voorzitterschap maandelijks projectleidersoverleg met de projectleiders van Deltares en WENR,
• Aanwezig zijn bij maandelijks kernteamoverleg (in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Deltares en WenR, PBL en DGWB) en 2-wekelijks NWM-overleg,
• Vinger aan de pols houden mbt planning en begroting, en bijsturen waar nodig,
• Opgeleverde producten van 2024 beoordelen en bespreken,
• Plannen voor 2025 maken en vastleggen voor overeenkomsten met Deltares en Wageningen,
• Uitwerken vraagspecificatie voor ontsluiting van het LWKM instrumentarium op basis van input waterschappen en in overleg met Kennisinstituten,
• Acceptatieprocedure doorlopen bij tussentijdse ontwikkelingen LWKM.

Meest essentiële competenties:
-je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. En je krijgt zaken geregeld;
-je bent gestructureerd, overtuigend en besluitvaardig;
-je kunt goed luisteren en verbinden en hebt de communicatieve vaardigheden om de verbindingen tussen de werelden van beleid en uitvoering en tussen modeldeskundigen en gebruikers goed te leggen;

 

Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit morgen