Adviseur/Product Owner API’s

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingOpdrachtgever Rijksdienst voor Identiteitsgegevens De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van de Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk niet alleen voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB maar ook en vooral voor de burger. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening. Programma Toekomst BRP De Basis Registratie Personen (BRP) is een van de registers die wij beheren. Identiteitsgegevens worden verzameld en gedeeld in een keten van samenwerkende (overheids)partijen. Dit stelsel van registraties en het delen van gegevens is aan vernieuwing toe. Binnen het programma Toekomst BRP wordt de BRP de komende jaren iteratief doorontwikkeld en verbeterd op verschillende vlakken. Project Gemeenten en andere overheidsorganisaties gebruiken gegevens uit de BRP voor hun bedrijfsvoering. Het opvragen van deze gegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag en daarbij behorende autorisaties. Met het project Haal Centraal wordt een nieuwe manier van gegevens bevraging geïntroduceerd binnen het BRP-stelsel, via zogenaamde Application Program Interfaces (API's) en wordt de mogelijkheid gecreëerd voor afnemers van de BRP om zogenaamde informatievragen beantwoord te krijgen. Dit alles wordt als eerste gerealiseerd in een pilot voor een beperkt aantal afnemers onder tijdelijke wetgeving. Na de pilot vindt een grondige evaluatie plaats van alle aspecten waarna vervolgens wordt besloten over het vervolg. Opdrachtomschrijving RvIG is op zoek naar een Adviseur, Product owner voor het team Haal Centraal BRP API als onderdeel van het programma Toekomst BRP. Dit team werkt bij RvIG aan de ontwikkeling (ontwerpen, bouwen en testen) en implementatie van API's voor afnemers van de BRP. Dit in nauwe samenwerking met ontwikkel- en beheerteams van DICTU. De product owner is het aanspreekpunt van het team, verzamelt functionele wensen, bewaakt de voortgang en stuurt waar nodig bij. Als adviseur, product owner ben je verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de belangen van de klant en ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor het product. De adviseur, product owner haalt wensen op bij en blijft in gesprek met stakeholders in het programma om deze wensen te duiden en te kunnen prioriteren. De adviseur, product owner denkt vanuit waarde en prioriteert van daaruit de items op de backlog. Als adviseur, product owner volg je de brede ontwikkeling op het gebied van API's binnen overheidsland en adviseer je over toepassing van nieuwe ontwikkelingen en standaarden binnen het programma Toekomst BRP. Je verzorgt tevens de inbreng bij het Kennisplatform API's (Forum Standaardisatie en Geonovum). Samenwerking met de ontwerper, ontwikkelaars en testers is van groot belang. De adviseur, product owner is verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van user stories en de vertaling daarvan in features en scenario's. De adviseur, product owner zorgt voor focus, durft keuzes te maken en bepaalt de volgorde waarin de backlog items worden opgepakt. Daarnaast bewaakt de product owner de voortgang. Als adviseur, product owner Haal Centraal werk je nauw samen met de andere product owners binnen het programma. Onderling worden afhankelijkheden afgestemd, ervaringen gedeeld en zorgen jullie samen voor het verhogen van de agile volwassenheid van de teams. Hierbij pas je de juiste agile principes toe zoals het voorbereiden van de PI/kwartaalplanning en PO sync overleg. Adviseur, Product owner is een impactvolle rol, want je werkt aan functionaliteiten die een groot verschil maken. Je draagt zorg voor het specificeren van nieuwe functionaliteiten, analyse, het oplossen van incidenten en het beantwoorden van vragen. Eisen Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau Kandidaat brengt kennis en ervaring in ten aanzien van de werkomgeving (BZK RvIG gemeenten VNG) gebruikte methoden en technieken waaronder in het bijzonder API technologie -design en -standaarden zowel internationaal als van de Nederlandse overheid en de Haal Centraal BRP API's (aantoonbaar via cv) Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in projectmanagement het aansturen van DevOps teams en met Agile methoden (Scrum Kanban) en agile ontwikkeling van API's in samenwerking met stakeholders in politieke en juridische omgevingen Wensen Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met beschrijven en refinen van epics, features en user stories (i.s.m. ontwerper). Mate waarin de kandidaat communicatie vaardig is en kennis en ervaring heeft met het bespreken van deze requirements tussen de business en de applicatieontwikkeling teneinde tot een gewenste oplossing te komen. Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met vraagarticulatie in relatie tot API Styles en API Design. Mate van kennis en ervaring met de organisatie van de opdrachtgever, en de BRP-stelsel architectuur en bijbehorend IT-landschap. Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht