Adviseur Kabels en Leidingen-Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving:

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Deze vaarweg wordt technisch en functioneel op orde gemaakt door middel van verschillende projecten. Eén van deze projecten betreft het op orde maken van de kanaalvakken. Binnen dit project wordt een grote vervanging en renovatie opgave in fasen uitgewerkt en uitgevoerd. Werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld het vervangen van oeverconstructies, geleide werken, herinrichten van ligplaatsen en het verdiepen en verbreden van het vaarwegprofiel zodat de beroepsvaart een veilige en vlotte doorvaart heeft. Om deze waterbouwkundige opgave uit te voeren wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld welke gefaseerd ten uitvoer wordt gebracht. Binnenkort zal het eerste Design en Construct Contract op de markt worden gebracht (Fase 1). Parallel met deze uitvoering werken we aan de planstudie en de contractvoorbereidingen om het volgende realisatiecontract voor Fase 2 omstreeks 2027 op de markt te kunnen brengen. Voor zowel Fase 1 als Fase 2 zijn er grote aantallen raakvlakken met Kabels & Leidingen geconstateerd. Deze Kabels & Leidingen moeten worden geconditioneerd zodat de werkzaamheden veilig en toekomstbestendig kunnen worden uitgevoerd. Er dient te worden uitgezocht welke maatregelen nodig zijn en welke procedures en afspraken er gemaakt moeten worden. Als Adviseur Kabels & Leidingen ben jij onderdeel van het technisch- en omgevingsteam van Opdrachtgever Rijkswaterstaat en schakel je tussen operationeel en tactisch niveau.

Vanuit jouw expertise:
* Coördineer je de diensten die (moeten) worden geleverd door adviesbureaus, zorg je voor een inhoudelijke opdrachtomschrijving en dat de opgeleverde producten aan de juiste eisen voldoen; –
* Behartig je de belangen van Rijkswaterstaat en zorg je dat de juiste procedures worden gevolgd en afspraken worden vastgelegd en onderhouden;
* Werk je in een context van parallelle werkzaamheden door aannemers, ingenieursbureaus, specialistische adviesbureaus en kabels & leiding eigenaren;
* Adviseer en signaleer je de effecten op de projectbeheersing aspecten zoals kosten, planning en risico’s.

Meest essentiële competenties:
• Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend
• Organisatiesensitiviteit
• Omgevingsbewustzijn
• Gestructureerd

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend