Adviseur Integrale veiligheid-projectteam PPO A-wegen

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving:
Je coördineert in overleg met de Technisch Manager alle operationele werkzaamheden, beheersmaatregelen en activiteiten op gebied van veiligheid binnen het project en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van alle veiligheidsproducten en –adviezen van externe partijen. Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond integrale veiligheid in de verschillende fasen van het project. Jij zorgt ervoor dat de kaders en wetgeving op het gebied van integrale veiligheid in het project worden toegepast. Als projectadviseur integrale veiligheid ben je verantwoordelijk voor het uitdragen van de (project)veiligheidsambitie. Je signaleert veiligheidsrisico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen. Je adviseert de Technisch Manager en/of de Projectmanager op operationeel en tactisch niveau en stemt af met de V&G-coördinator die verbonden is aan het project. Specifieke kennis van CROW is een strikte voorwaarde. Jouw rol is signaleren van veiligheidsrisico’s en -afwijkingen en meedenken over passende oplossingen.

De werkzaamheden zullen in grote lijnen bestaan uit:
• Bijdragen leveren aan en borgen dat het project voldoet aan de wet en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid;
• Bijdrage leveren aan veiligheid binnen productielijn;
• Het adviseren van de Technisch Manager over de borging van integrale veiligheid en de toepassing van veiligheidskaders en –richtlijnen door het project (of motivatie van afwijkingen);
• Opstellen, uitvoeren en evalueren van het integraal veiligheidsplan van het A-wegen cluster;
• Coördineren en regisseren (in samenspraak met Technisch Manager) van alle operationele werkzaamheden, beheersmaatregelen en activiteiten op gebied van veiligheid binnen het project;
• Bijdragen aan de kwaliteitsborging van alle veiligheidsproducten en –adviezen van externe partijen, zoals bijvoorbeeld Integrale Veiligheidsplannen en dossiers, RI&E’s, veiligheidsspecificaties voor nieuwe contracten, toetsing van veiligheidsplannen en VTW’s van opdrachtnemers;
• Het uitdragen van de (project)veiligheidsambitie en daaruit voortvloeiende taken voor het IPM team en veiligheidscultuur (gedeelde taak) binnen het project;
• Indien nodig escaleren in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd en waarbij de project- of dienstleiding in besluitvormingsprocessen en belangenafwegingen de veiligheid onvoldoende prioriteit geeft;
• (Deelname aan) voortgang overleggen met opdrachtnemers en overleggen met veiligheidsfunctionarissen van de opdrachtnemer;
• Klankbord voor TM en overige rolhouders op het gebied van veiligheid;
• Uitvoeren evaluaties en analyse op trends op het gebied van veiligheid;
• Begeleiden en coaching van het team, gericht op cultuurverandering naar proactief;
• Opstellen en actualiseren van het incidentmeldingenregister;
• Organiseren van Safety Walks en zorgen voor de follow-up naar aanleiding van Safety Walks: formuleren verbetermaatregelen en samen met het team door middel van interventie en maatregelen zorgdragen voor de borging hiervan;
• Opstellen en actualiseren van het calamiteitenoverzicht (bellijst);
• Beantwoorden van specifieke vragen vanuit het projectteam RWS en

De eisen

Alles uitklappen

De aangeboden kandidaat beschikt over een HBO werk- en denkniveau aangetoond door een afgeronde opleiding op HBO niveau (integrale veiligheid / of hogere veiligheidskunde) met minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van projectadviseur of vergelijkbaar.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met het zelfstandig toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van (arbeids)veiligheid.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als veiligheidsadviseur aan opdrachtgeverszijde.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de richtlijn CROW 96a en b

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met infrastructurele onderhoudsprojecten op het gebied van voorbereiding (contractvoorbereiding en ontwerpfase) en realisatie van vast onderhoud op het Hoofd Wegen Netwerk (HWN).

De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of heeft hiervoor aantoonbaar vrijstelling, d.m.v. het overleggen van een geldig certificaat van vakbekwaamheid ‘hogere veiligheidskundige’ (WSCS-HVK).

De wensen

Alles uitklappen

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met ontwikkelen van de veiligheidscultuur in een projectorganisatie

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring binnen de RWS projectorganisatie (zoals werken met het IPM model) en met RWS kaders en richtlijnen.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met: • Functioneel Specificeren; • SCB; • Risico gestuurd werken.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als V&G-coördinator ontwerpfase.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met de veiligheidsdomeinen 1) verkeersveiligheid en 2) arbeidsveiligheid.

De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met incident- en ongevalsonderzoeken, bijvoorbeeld middels Tripod, en heeft ervaring met uitkomsten te vertalen in verbeteracties in het kader van veiligheidsmanagement.

De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het geven van trainingen, workshops en/of opleidingen op het gebied van (integrale) veiligheid.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend