Adviseur integrale

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Je draagt het beleid actief uit naar medewerkers en teamleiders en bewaakt de voortgang van de BCM-cyclus en informatiebeveiliging. Zo initieer je interne controles om te beoordelen of het beleid wordt uitgevoerd en of de maatregelen werken. Daarnaast beoordeel en analyseer je rapportages en overzichten rondom logisch en fysiek toegangsbeheer. Je rapporteert hierover aan het (regionale) management. Je werkt verder nauw samen met collega's binnen de DLSO, met de integrale beveiligingsadviseurs van het Douane landelijk kantoor én met andere organisaties binnen de Belastingdienst. Mede dankzij jou kunnen de collega's in het primaire proces ervan op aan dat informatie juist is en de continuïteit van het werk geborgd wordt.

Eisen

 • HBO- integrale veiligheidskunde, bestuurskunde of logistiek. Ervaring als adviseur Integrale veiligheid, minimaal 1 jaar
 • Beschikt over actuele en aantoonbare kennis van (een van) de normen of regelgeving van ISO 27001, ISO 22301 of de Baseline informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk
 • Beschikt aantoonbaar over uitstekende adviesvaardigheden
 • Beschikt bij voorkeur over kennis van de logistieke omgeving(en) waarin de Douane haar werkzaamheden uitvoert
 • Bent pro-actief, neemt graag initiatief en durft invloed aan te wenden. Het tonen van eigenaarschap komt goed van pas in de sterk veranderende omgeving
 • Staat stevig in de schoenen, laat zich niet snel uit het veld slaan, als het even tegenzit of als men stuit op weerstand
 • Verder werk je zorgvuldig
 • Ziet de meerwaarde van delen van kennis met de collega's en je vindt het belangrijk om je eigen vakmanschap te blijven ontwikkelen.
 • Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyserend vermogen
 • Voortgangscontrole
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten