Adviseur Informatiemanagement, Sr.

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Het Inkoop Uitvoeringscentrum van Dienst Justitiële Inrichtingen is een uitvoeringsorganisatie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en zal deze offerteprocedure begeleiden. Het IUC is verantwoordelijk voor inkoopprocessen voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis (DJ), Justitiële ICT Organisatie (JIO) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De kernwaarden van het IUC zijn klantgerichtheid en professionaliteit.

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. Dit betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Uitvoering van het vreemdelingenbeleid betekent ook effectief toezicht en zichtbare handhaving. De IND werkt met een aantal overheidsinstellingen samen om misbruik van procedures te voorkomen. Fraudesignalen worden geanalyseerd. Door nadrukkelijk te handhaven wil de IND een duidelijk signaal afgeven dat fraude niet getolereerd wordt.
Voor de IND worden de inkooptrajecten centraal geregeld vanuit het IUC DJI.

Omschrijving afdeling
De IND is een meerjarig vernieuwingsprogramma gestart met als doel vernieuwing van het IVlandschap ondersteunend aan de doelstellingen en gewenste toekomstbestendige uitvoeringsprocessen van de primaire directies. De nieuwe nieuwe IV voorzieningen stellen de business in staat:

 • Een moderne dienstverlener te zijn en data gedreven/ informatie gestuurd te werken;
 • De continuïteit in de bedrijfsvoering te borgen en
 • Beter te sturen, te plannen op en te verantwoorden over de uitvoering.
Het meerjarenprogramma TIV werkt op basis van een roadmap aan de vernieuwing. In de roadmap is opgenomen aan welke slices (bedrijfsprocessen per klantgroep) en bouwblokken (functionaliteiten die nodig zijn om een bedrijfsproces te ondersteunen/ onderdelen waarmee het nieuwe systeem wordt opgebouwd) en in welke volgorde gewerkt wordt. De gewenste business change is leidend voor de gewenste IV vernieuwing.
Per slice wordt daarom een een herontwerp (toekomstige staat) gemaakt van de business en procesuitvoering. Op basis van het redesign wordt een impactanalyse gemaakt op de organisatie en daarmee de veranderopgave inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt een nadere uitwerking van de business case gemaakt waarin zowel de kosten als de beoogde baten (business waarde) worden gespecificeerd. Vervolgens wordt overgegaan tot het agile realiseren van de business change en het realiseren en implementeren van de nieuwe IV voorzieningen.
Van de directies wordt gevraagd om voldoende vooruit te kijken en de prioriteiten voor de vernieuwing goed aan te geven, zowel voor de eigen directie als voor de IND als geheel. Zodat we tot een gedegen roadmap komen waarin de business prioriteiten stelt. Daarin is de senior adviseur informatiemanagement een belangrijke schakel tussen Business en het programma TIV.
Voor de directie JZ zijn we op zoek naar een stevige Senior Adviseur Informatiemanagement met minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van informatiemanagement & digitalisering.

Functieomschrijving
Wij zoeken iemand voor directie Juridische Zaken die een bijdrage wil leveren aan de vernieuwing van de informatievoorziening. De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ de juridische expertise.
Een groot deel van de werkzaamheden vormt de juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven. Unieke aan deze functie is dat je mag meedenken en bouwen aan een nieuw systeem zonder je te laten beperken door de (technische) ondersteuning van het huidige werkproces. De persoon die we zoeken is in staat om de directie JZ te ondersteunen ten aanzien van:
 • Het doorgronden van het toekomstige IV landschap, de gewenste digitale transformatie en het huidige IV landschap;
 • Het identificeren van de wensen en mogelijkheden voor de business door inzet van nieuwe technologieën en deze te vertalen naar eisen aan het toekomstige IV landschap in overleg met de architecten van TIV;
 • Het meedenken en constructieve tegenspraak bieden van wat vanuit de IV aan mogelijkheden en onmogelijkheden wordt aangegeven;
 • Het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten ten aanzien van de TIV roadmap gerelateerd aan de stand van zaken en ontwikkelingen op het huidige IV landschap.
De senior adviseur werkt ondersteunend aan het MT van de directie JZ en meer specifiek aan de tactisch manager van JZ met IV in haar portefeuille. Dit gebeurt in nauwe samenwerking binnen de staf JZ en collega adviseurs informatiemanagement van andere directies, de architecten van het IV vernieuwingsprogramma en de productmanagers/ productowners werkzaam in het programma TIV.
Binnen de staf van JZ werk je als team samen met de informatiemanager (die een coördinerende rol heeft), een senior adviseur informatiemanagement, de datasteward, de adviseur bedrijfsvoering en de documentalist. Samen vorm je de IV staf en werk je nauw samen met de tactisch managers die IV in portefeuille hebben. Binnen de staf wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling en is het met name jouw portefeuille om de verandering van de huidige naar toekomstige informatievoorziening in goede banen te leiden.
Wij zoeken een open en inspirerende persoonlijkheid, die in staat is om de communicatiestijl aan te passen aan de omstandigheden. Als verbinder weet je je weg te vinden in een omgeving met
verschillende stakeholders, belangen en samenwerkingsverbanden. Je vindt het leuk om collega’s mee te nemen in een veranderende omgeving en je vindt het leuk om hierin adviseren en kunt dit makkelijk vertalen naar een plan van aanpak. Geen dag is hetzelfde en je wisselt makkelijk van koers als dat nodig is in een dynamische omgeving.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken vanuit de rol van (senior) adviseur informatiemanagement.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt 5 jaar of meer ervaring met het vak informatiemanagement binnen een grote overheidsorganisatie organisatie.
 • Je hebt ervaring met grote IV vernieuwingsprogramma´s en informatie gestuurd werken.
Competenties
 • Analytisch
 • Organisatiesensitiviteit

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06264
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 8 november om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten