Adviseur Informatie Management

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

LET OP:
Dit betreft een vervangende aanvraag.
Hierdoor ligt het maximum tarief waarvoor u bij ons aan kunt bieden tussen de €75,- & €80,-

Opdrachtbeschrijving:
De ILT werkt aan het beter inrichten van een duurzame informatie huishouding voor openbaarmaking (aan het parlement en de samenleving). Bij deze ontwikkeling sluiten wij het Generiek actieplan informatie huishouding Rijksoverheid, open op orde.

Jij bent een brede informatie adviseur en geeft namens de ILT invulling aan de onderstaande trajecten, maar bent ook breder inzetbaar.
– vernieuwing selectielijst IenW
– Archivering nieuwe media (conform rijksbrede programma)
– uitrol/ inrichting MS teams
– Veilig stellen HOTSPOTS

Achtergrond Opdracht:
Binnen de ILT wordt de komende jaren gewerkt aan de versterking van de informatiehuishouding. De ILT investeert verder in het versterken van het informatie huishouding en stelt zichzelf ambitieuze doelen voor de komende 3 tot 5 jaar. Daarbij is bijzondere aandacht vereist voor het beter inrichten van een duurzame informatiehuishouding voor openbaarmaking (aan het parlement en de samenleving).
Bij deze ontwikkeling sluiten wij het Generiek actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid, open op orde. Je bent een spil in dit team en werkt actief mee aan verschillende onderdelen van deze ontwikkeling. Je brengt kennis en ervaring mee op het gebied van informatie en document management.

Eisen:
Twee jaar ervering met leidende principes op het gebied van de informatievoorziening voor een effectief en efficiënt gebruik van informatie, afgestemd op de doelen van de organisatie
Twee jaar ervaring met het informatiemanagement, het opstellen en doorvertallen van IM standaarden en de implemenatatie hiervan.
WO- ervaring met informatie en documentmangement
Ervaring met Dashboards en KPI’s

Wensen:
Competenties
Je bent een goede en snelle schrijver, kan gemakkelijk tot de kern komen en dit kort en begrijpelijk opschrijven, Je werk samen en geeft richting aan ontwikkeling met verschillende stakeholders, Je werkt gestructureerd en zelfstandig.

Aanvullende kennis
• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen rond informatiemanagement, document management, record management, archiefwet, WOO en IHH
• Je hebt ruime ervaring met IV systemen voor document en record management en werkprocessen die daarmee ondersteund worden.
• Je hebt ervaring met het opstellen van KPI’s en Dashboards
• Brengt verbetering, ook adviseur en gesprekspartner op alle niveaus op het gebied van document management en records management.

Overige Functiewensen
Je bent actief, flexibel, klantgericht en denkt in oplossingen. Je kan complexe zaken op een begrijpelijke manier uitleggen, levert op het afgesproken moment de goede kwaliteit. Werkt goed samen met je eigen team, met ILT en met andere spelters Je snapt de dynamiek binnen de overheid. Je hebt je eigen laptop en voorzieningen. Je werkt zelfstandig maar in een groter verband met collega-deskundigen. Wij werken in de huidige fase Hybriede en maken intensief gebruik van o.a. videoconferencing, voor overleggen komen wij samen op meerdere plekken in Nederland.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten