Adviseur Informatie- en Areaalsgegevensmanagement

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving:

Als Adviseur Informatie- en areaalgegevensmanagement ben je verantwoordelijk voor de operationele- en strategische aspecten en advisering rondom het verwerken van de areaalgegevens voor het project. Het gaat ook om (advisering) rondom slim vastleggen, zodat ook de opdrachtnemenede partijen en beheerder kunnen toeleveren en informatie uit kunnen putten. Deze rol is project breed en overstijgend aan de IPM disciplines contractmanagement, technisch management omgevingsmanagement en projectbeheersing. Binnen het projectteam ben jij voor het onderwerp areaalgegevens de verbindende factor. De opdrachtnemer dient het uitgevoerde onderhoud en de upgradewerkzaamheden in de beheermanagementsystemen van Rijkswaterstaat te verwerken. Dit zijn voornamelijk KernGIS, het DTB, BGT en Ultimo voor dit project, maar ook DISK en Meridian. In jouw rol als adviseur Areaalgegevens controleer jij de gegevens die de opdrachtnemer heeft verwerkt en of deze conform het DAG-proces zijn verwerkt en geef jij een advies aan het IPM-team. Je draagt zorg voor het tijdig aanleveren van concrete informatie. Je kijkt verder dan enkel de contractuitvoering van het project en kan tijdig adviseren over eisen t.a.v. de realisatie en het opleverdossier. Je draagt actief bij aan de invulling van professioneel opdrachtgeverschap aan projecten en adviseert het IPM-team hierin. Je hebt daarbij de operationele doelen scherp voor ogen. Je wordt geacht te kunnen schakelen tussen operationeel en strategisch niveau en daardoor het IPM team tijdig en kundig te informeren en adviseren. Als zelfstandig werkend adviseur herken je ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement van het netwerk en op basis hiervan handel en adviseer je in het belang van Rijkswaterstaat. Daarnaast herken je ontbrekende informatie en ben je in staat aanvullende onderzoeken te begeleiden. Op basis van jouw adviezen worden beslissingen en beheersmaatregelen genomen. Die maatregelen inventariseer je, analyseer je, stel je vast en monitor deze. Je brengt risico’s en afwijkingen in kaart en draagt (alternatieve) oplossingsvoorstellen aan. In dit geheel werk je nauw samen met de rest van het Projectbeheersingsteam, wissel je gegevens uit en zoek je de verbinding. Je bent tevens verantwoordelijk voor het goed organiseren van het proces van oplevering en overdracht op basis van de RWS handreiking Oplevering=Overdracht en bent daarbij in staat nu acties te bepalen en uit te voeren die nodig zijn voor een soepele oplevering en overdracht in de toekomst.

Meest essentiële competenties:
• Resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
• Plannen, organiseren en structureren
• Klantgerichtheid
• Netwerker
• Zelfstandig kunnen werken
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Omgevingsbewustzijn

De eisen

Alles uitklappen

Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal een afgeronde hbo-opleiding

Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met Technisch Advies t.b.v. het Technisch management in relatie tot Best Value projecten (BVA), System Engineering (SE), vast meerjarig onderhoud (MJO) en systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Kandidaat heeft aantoonbaar kennis en ervaring op het gebied van: • (Geografische) informatiesystemen (ArcGis, Autocad Ultimo) , documentmanagementsystemen en databases • Informatiesystemen die van toepassing zijn: onder andere Meridian, KernGIS, DTB, Ultimo, DISK. Is in staat aanpassingen en controles uit te voeren aan verwerkingen in deze systemen

De aangeboden kandidaat is in het bezit van het certificaat VCA-VOL

De wensen

Alles uitklappen

Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden en advies op het gebied Je hebt kennis van de RWS-objecten/areaal, de RWS -werkprocessen (waaronder de processen Opleveren = Overdragen, O=O, en Datamanagement Areaalgegevens GWW, D.A.G.) en de relevante kennisvelden (o.a. assetmanagement)

Mate waarin de kandidaat beschikt over kennis van de RWS-objecten/areaal, de RWS-werkprocessen (waaronder de processen Opleveren = Overdragen, O=O, en Datamanagement Areaalgegevens GWW, D.A.G.) en de relevante kennisvelden (o.a. assetmanagement)

Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van de Werkwijzer RWS in relatie tot eigen werk

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werken met PPO-teams

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend