Adviseur Gebiedsopgaven Kop van de Veluwe

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtbeschrijving Adviseur Gebiedsopgaven Kop van de Veluwe
Wil jij werken in een NOVEX-gebied waar onlangs door het Rijk een Regio Deal van 30 miljoen euro aan is toegekend? Ben jij de verbinder en bouwer die een bijdrage levert aan het versterken van de brede welvaart in onze regio? Dan zoeken wij jou om de samenwerking vorm te geven en de Kop van de Veluwe verder op de kaart te zetten! De samenwerking is ondertekend door de samenwerkingspartners, nu moet alles worden opgezet en daarvoor zoeken wij jou!

Dit ga je doen

In deze uitdagende rol ben je de strategisch adviseur voor gebiedsopgaven die we de komende jaren willen uitvoeren. Deze hebben we benoemd in onze Samenwerkingsagenda. Op dit moment zitten deze nog in de oriëntatiefase. Jouw rol is de opgaven door te ontwikkelen tot concrete gebiedsontwikkelingen. Daarnaast ben je de koploper voor het programma ‘Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG)’ en adviseer je de portefeuillehouders hierover. Hierbij ga je de voor het gebied relevante opgaven uitwerken met betrekking tot de projecten voor het Landelijk Gebied.
Voor de opgaven moet een plan van aanpak worden opgesteld om van de oriëntatiefase naar de verkenningsfase te gaan.
De opgaven betreffen diverse beleidsterreinen. Jouw rol is deze te verweven in de opgaven en sturing te geven aan een integraal programma waar volop ruimte is voor participatie van spelers in het gebied.

Wij hebben te maken met forse uitdagingen. Denk aan de bouw van duizenden woningen, investeren in infrastructuur, plannen van Defensie, ruimte voor natuur en niet te vergeten klimaatmaatregelen. Hierbij werken we nauw samen binnen Regio Zwolle waar een NOVEX-agenda wordt uitgevoerd langs lijnen van programma’s voor water, bodem, leefbaarheid, mobiliteit en woningbouw. Zoals in veel gebieden is er ook in deze regio spanning tussen de diverse ontwikkelopgaven en de natuurwaarden. Jij bent de persoon die ons helpt om de balans goed te houden en te werken aan een dubbeldoelstelling, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de natuurlijke omgeving en ook die van de leefomgeving.  Allen dus stuk voor stuk grote projecten met impact. Dit vraag veel op het gebied van netwerken en vanuit je enthousiasme kan je anderen inspireren en informeren.

Verder:
– Ben je onderdeel van een team dat uitvoering geeft aan de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe.
– Adviseer je bij het vormgeven van projecten en het verankeren van plannen binnen de deelnemende gemeenten.
– Ga je aan de slag of verder met de oriëntatiefase gebiedsopgaven: Corridor, A50 corridor en Kop van de Kop.
– Willen we je kunnen inzetten voor andere opgaven die aandacht vragen van de bestuurders van de Kop van de Veluwe.

Over het samenwerkingsverband

De Kop van de Veluwe. Grenzend aan de Veluwe en omringd door de Randmeren en de IJssel. Een gebied met sfeervolle Hanzesteden en lommerrijke dorpen, innovatieve bedrijventerreinen en zo’n 80.000 inwoners. Waar gemeenten het waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Gelderland de handen ineen hebben geslagen. Als één van de zeven bestuurlijke regio’s van Gelderland hebben wij de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe vastgesteld. Lees alles over deze samenwerkingsagenda op /samenwerkingsagenda.

De Kop van de Veluwe is behalve een officiële regio in de provincie Gelderland, ook onderdeel van Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en vier provincies. Wij werken hierin samen aan integrale gebiedsopgaven in een complexe, dynamische omgeving! Dat vraagt om een solide werkorganisatie, waarvoor we verschillende boeiende vacatures hebben.

Bekijk opdracht