Adviseur

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Organisatiecultuur en professionaliteit

HRM fungeert als strategisch sparringpartner van het management van de ILT en vertaalt de

opgave van de organisatie naar de leerbehoeftes.


Taken/werkzaamheden

De adviseur gaat aan de slag met vormgeven van leer- en ontwikkellijnen voor leidinggevenden (Spoor 1, zie hieronder). De adviseur gaat de verschillende niveaus van vakmanschap binnen de functie van leidinggevende (startbekwaam-vakbekwaam-meesterschap) definieren. De visie op
leiderschap (Spoor 2, zie hieronder) zal gaande het traject ook invloed hebben op de leer- en ontwikkelbehoefte.
Je houdt hiervoor interviews met leidinggevenden om de functieprofielen en logische ontwikkelpaden inzichtelijk te maken, maar ook om draagvlak te creëren voor de inhoud. Daarnaast maak je een heldere routekaart voor de leidinggevende binnen de functie en logische ontwikkelpaden naar andere functies. Belangrijk hierbij is dat er aansluiting wordt gezocht bij Ag5 als applicatie en dat je werkt vanuit het 70/20/10 model. Daarbij maak je concreet wat voor ontwikkeling in kennis en ervaring benodigd is om een volgende stap te kunnen zetten en breng je de kwalificaties in kaart. Deze ontwikkelpaden vormen de basis voor het ontwikkelgesprek en bieden professionele handvatten om de ontwikkeling concreet te maken. Daarmee wordt het potentieel van de leidinggevende beter benut en is er een duidelijke visie op de ontwikkeling van de leidinggevende. Het is de bedoeling dat je als geaccrediteerd coach
en geregistreerd docent de begeleiding daarvan op je kan nemen. Je gaat deel uitmaken van de werkgroep LSO dat bestaat uit een projectleider en 2 a 3 adviseurs LSO. De projectleider zal deze opdracht aansturen en (tussentijds) bespreken met de adviseur.

Toelichting leer- en ontwikkelspoor (spoor 1)
 

Het ontwikkelspoor wordt in eerste instantie vormgegeven op basis van:
• Het I&W brede aanbod (Kompas) De al eerder verzamelde opleidingsbehoeften bij
leidinggevenden
• De opleidingsbehoeften van leidinggevenden zoals die in de opleidingsplannen voor 2024 (en
volgende jaren) zijn opgenomen
• HRM-opleidingen waarvan het IG- team heeft bepaald dat die (aanvullend op de basis) als managementtools noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld Diversiteit en Inclusie en Verzuim 

• Opleidingen die vanuit de organisatieontwikkeling nodig zijn (bijvoorbeeld Datakoers)
• Input die wordt opgehaald bij de directeuren en de stuurgroep

Samengevat: Er wordt in eerste instantie een programma opgesteld waarin leeractiviteiten worden
aangeboden die zich richten op vaardigheden en houding en gedrag. Hierbij is nagedacht over ritme
en verplichting zodat gewenste opleidingen altijd binnen afzienbare tijd gevolgd kunnen worden op
basis van behoeften/wenselijkheid. Hiermee voorzien we in het kunnen sturen op kwaliteit van onze
leidinggevenden. Als dit programma is ingericht wordt het aanbod na een jaar geëvalueerd en
indien nodig aangepast.

Toelichting visie op leiderschap (spoor 2)


Dit spoor is niet vastomlijnd, heeft nog geen duidelijk begin of einde en wordt niet gestuurd van
bovenaf. Doel van dit spoor is om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn over de gezamenlijke
gewenste ontwikkeling op de visie van leiderschap richting 2030 en vraagt daarmee van iedereen
om een inspanningsverplichting. Dit spoor start met een aantal gesprekken in het IG-team, met als
open vertrekpunt verschillende invalshoeken hoe je tegen Leiderschap aan kunt kijken. Dit zal
worden voorbereid door de werkgroep LSO.

 
De vervolgbijeenkomsten worden op dezelfde manier vormgegeven rondom verschillende aspecten
van leiderschap waardoor we allemaal vanuit een breed perspectief worden geïnspireerd en
vervolgens de koppeling maken met de ILT. Zo groeien we naar een gezamenlijk beeld over ‘ons’
leiderschap in 2025. 


 Opleiding
• Minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting van Bestuurskunde of Psychologie.


 Werkervaring
• Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Learning & Development;
• Minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van ontwikkelpaden in de publieke sector; 


Soft skills
Kandidaat beschikt over de volgende competenties:
• Flexibel;
• Verbindend;
• Proactief;
• Oplossingsgericht;
• Communicatief sterk.


 Hard skills
• Aantoonbare geaccrediteerde NOBCO Coach;
• Aantoonbare CRKBO geregistreerd docent


 Wensen
• Ervaring met ontwikkelpaden;
• Kennis en visie op leiderschap.  
Bekijk opdracht