Adviseur deelprojectleider zaakgericht werken 2024

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Gemeente Bergen op Zoom
De stad Bergen op Zoom is een vestingstad, gelegen op de Brabantse Wal, op de overgang van land en zee, zand en klei, hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern, omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de kernen Lepelstraat en Heimolen vormen samen de woonkernen in het landelijk gebied van de gemeente Bergen op Zoom. De unieke ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en een rijke cultuurhistorie zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeente. Bergen op Zoom kent een goede ontsluiting op de landelijke infrastructuur.

Voorwaarden inschrijvingen

Randvoorwaarden CV
Met een CV wordt bedoeld een overzicht van de werkervaring van de aangeboden kandidaat. De CV is in het Nederlands opgesteld en wordt verstrekt in PDF. De ingediende CV mag maximaal bestaan uit 4 pagina’s dubbelzijdig. In de CV dienen minimaal de onderstaande punten benoemd te worden:

  • Welke werkzaamheden / projecten uitgevoerd zijn, het werkbestand en uw rol hierin
  • Start- en einddatum van de werkzaamheden (aantal uur per week)

Indien de CV de bovengenoemde punten niet bevat, kan de aanbieding terzijde gelegd worden.

Overige randvoorwaarden

  • Indien de opdracht aan een ZZP’er gegund wordt, wordt er gewerkt met een Modelovereenkomst VNG
  • Kandidaat kan een VOG verklaring overleggen

Vergoedingen

Parkeren:

  • Een parkeervergunning wordt niet verstrekt door de gemeente Bergen op Zoom. Indien de werknemer een parkeervergunning aan wil vragen kan hiervoor contact opgenomen worden met Parkeerbeheer Bergen op Zoom

Reiskosten:

  • Woon – werk kilometers worden niet vergoed
  • Kilometers gemaakt op het werk met de auto kunnen gedeclareerd worden, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,19 per kilometer

Telefoon:

  • De werknemer dient zelf zorg te dragen voor een mobiele telefoon

Werkplek:

  • Door de gemeente Bergen op Zoom wordt een werkplek (bureau) ter beschikking gesteld waarvan de medewerker gebruik kan maken. De medewerker dient zelf een deugdelijke laptop mee te brengen en toebehoren om de werkzaamheden op uit te voeren. Met deze laptop kan de medewerker inloggen op het netwerk van de gemeente Bergen op Zoom

De wensen

Alles uitklappen

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente kennis en ervaring van zaakgericht werken binnen gemeenten

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente kennis en ervaring met projectmanagement voor de invoering van zaakgericht werken

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente kennis en ervaring met implementatie zaakgericht werken in een nieuw zaaksysteem

De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare kennis en ervaring in advisering op het gebied van informatiebeheer

De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met ontwikkeling en verbeteren van dienstverlening in gemeentelijke organisatie

De aangeboden kandidaat heeft recent aantoonbare kennis van werking en gebruik iNavigator

De aangeboden kandidaat heeft recente ervaring met aansturing van (deel) projecten op het gebied van verbetering bedrijfsvoering / zaakgericht werken.

De aangeboden kandidaat kan voor 1 augustus 2024 starten.

De kandidaten met de hoogste score van de gunningscriteria kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het CV van de kandidaat aansluit op de door ons gestelde criteria voor deze vacature.

Uit het gesprek blijkt (of wordt getoetst door bv casussen) of de in de vacature gevraagde competenties aantoonbaar zijn door het geven van voorbeelden.

Bekijk opdracht
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend